By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 1, s. [17]-29
Annotation: Studie o dekonstrukci genderových stereotypů v románu z prostředí tábora nucených prací "Krabice živých" N. Frýda. Autorka se ve své analýze...
Article
2
In: V hlavní roli - rozhlas!. -- S. 12-15
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o sestavovateli antologie (s. [5]); s úvodním slovem generálního ředitele Českého rozhlasu (s. [10]-[11]);...
Book Chapter
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 42, 8. 10., s. 8
Annotation: O osudu arcibiskupa Theodora Kohna, o jeho kontaktech s Josefem Macharem a Jakubem Demlem a též o zmínkách o něm v knihách Jaroslava Haška a Norberta...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 3. 5., s. 14
Annotation: Medailon zaměřený zejm. na knihu N. Frýda Lahvová pošta.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 37, 7. 9., s. 11
Annotation: Poznámka k osmidílné rozhlasové četbě románu.
Article
6
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 6, 2006, č. 2, s. 115-134
Annotation: Studie, věnovaná tematizaci 2. světové války v českých prozaických textech.
Article
7
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 78-79
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.
Book Chapter
9
10
In: Císařovna. -- S. 399-405
Book Chapter
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 3, s. 256-269
Annotation: Z české literatury doloženo romány: Frýd Norbert, Císařovna; Kožík František, Neklidné babí léto (román o Z. Braunerové), Na křídle větrného...
Article
12
by Sekera, Jaroslav, 1929-2007
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor studií analyzujících hrdiny 11 prozaických děl; z české literatury zastoupeni: Frýd Norbert, Kat nepočká (s. 33-35); Houba Karel, Závrať...
Book
13
In: Živý proud. -- S. 572-579
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech (s. 583-595, zpracoval J. Valouch): Bernardinová Eva, Burian Emil František, Drda...
Book Chapter
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1985, č. 22, 29. 5., s. 6
Annotation: K reedici.
Article
15
In: Krabice živých. -- S. 437-444
Annotation: Doslov.
Book Chapter
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 71, 21. 4., s. 5
Article
17
by Buriánek, František, 1917-1995
Published Praha : Mladá fronta pro oddělení kultury ÚV SSM, 1983.
Annotation: Populárně naučná kniha obsahuje autorův úvod a studii s oddíly K čemu je literatura?, Setkání (o: Bezruč Petr, Šalda František Xaver, Dyk...
Book
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 17, 1982, č. 6, s. 23-25
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 411-418
Annotation: Studie o žánru historického románu; zejména o dílech: Říha Bohumil, Frýd Norbert, Kratochvíl Miloš V., Kolárová Jaromíra, Neff Vladimír.
Article
20
by Vlašín, Štěpán, 1923-2012
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, medailonů a recenzí; s ediční poznámkou a rejstříkem.
Book