By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 205, 4. 9., příl. Magazín, s. 24-27
Annotation: Rozhovor s historikem J. B. Uhlířem o okolnostech popravy J. Fučíka, část rozhovoru je věnována i motákům, z nichž vznikla "Reportáž psaná...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 18-19
Annotation: Esej o B. Němcové a její literární, literárněvědné a kulturně-společenské recepci od 19. století do současnosti.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 164, 18. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 29, s. 4
Annotation: Přetisk dvou článků z roku 1927 (Kmen) a 1938 (Tvorba), které se věnovaly spisovateli J. Haškovi.
Article
5
In: Oko žraloka. -- S. 481-486
Annotation: Doslov; s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
6
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 23. 1. 2017
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
7
8
In: Kurýr. -- R. 2016, č. 47, listopad, s. 4-5
Annotation: Glosa k reedici Reportáže, psané na oprátce od J. Fučíka v nakladatelství Torst.
Article
9
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 12, prosinec, s. 20-21
Annotation: Soubor recenzních glos k literatuře pro děti, mj. o níže zmíněných knihách.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 20, 4. 5., s. 25
Annotation: Stať se věnuje rozhlasové adaptaci Fučíkovy "Reportáže psané na oprátce". Hru "Soudruhům, kteří přijdou po nás" napsal O. Rafaj.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 206, 3. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o darech z depozitáře Muzea dělnického hnutí.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 88, 14. 4., s. 9
Annotation: O próze Jana Nerudy a jeho duchovním odkazu.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 49, 27. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor o Hauptově vztahu k Juliu Fučíkovi a o jeho odkazu v Německu.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 266, 15. 11., s. 14
Annotation: O Fučíkově Reportáži a jejím polistopadovém osudu, s rozsáhlými ukázkami z díla.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 226, 26. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 39, s. 2
Annotation: Poznámka o sborníku věnovaném J. Fučíkovi, citující v něm přetištěnou pozvánku J. F. do Osvobozeného divadla.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 226, 26. 9., s. 4
Annotation: O vzpomínkových akcích spojených s 69. výročím popravy J. F.
Article
17
In: Kurýr. -- R. 2010, č. 33, 1. 4., s. 8
Annotation: Komentář k nejznámějšímu citátu J. Fučíka "Lidé, bděte", který V. Havel použil v debatě se studenty FF UK. (Původně otištěno v Haló...
Article
18
In: Kurýr. -- R. 2009, č. 32, 1. 11., s. 1-2
Annotation: Článek o níže zmíněné knize J. Fučíka a sekundární literatuře věnující se její analýze, mj. polemika s názory P. Šámala v článku...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 8, 23. 2., s. 1
Annotation: Komentář k faksimilovému vydání díla a jeho prezentaci na botelu Albatros 14. 12. 2007.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 46, 23. 2., s. 8
Annotation: Recenze; s obrazovou dokumentací.
Article