By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 200, 30. 8., s. 11
Annotation: Článek o J. Haškovi, jeho pobytu v Praze v roce 1920 a přesunu do Lipnice o rok později. Autor cituje z několika monografií o J. Haškovi a přibližuje...
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 99, 29. 4., s. 19
Novinky.cz [online]. -- 1. 5. 2021
Annotation: Recenze na prózu S. Bistaina "Švejk afghánským veteránem".
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 3. 2021
Annotation: Zpráva o úspěšnosti české klasické literatury ve Vietnamu.
Article
4
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 42, 2. 3., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 1. 3. 2021
Annotation: Článek o knize "Osudy dobrého vojáka Švejka" za světové války k příležitosti 100. výročí vzniku knihy.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 49, 27. 2., příl. Víkend Dnes, č. 9, s. 12-15
Annotation: Rozhovor s pravnučkou J. Haška o životě a tvorbě spisovatele a jejím vztahu k němu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 48, 27. 2., příl. Víkend Dnes, č. 9, s. 16-19
Annotation: Článek zamýšlející se nad otázkou, zda je Švejk symptomem národní povahy.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 1, 6. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
by Paris, Václav
Published Oxford : Oxford University Press, 2021.
Annotation: Monografie srovnávající vybraná díla americké, anglické, irské, české a brazilské moderní prózy na pozadí sociálního darwinismu; obsahuje:...
Book
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 14. 12., s. 60-62
Annotation: Medailon básníka L. Křikavy; připojena biografická poznámka (s. 62).
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 273, 24. 11., příl. Styl pro ženy, s. 12-[15]
Styl pro ženy. -- 12. 12. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou M. Zgustovou o jejích překladech české literatury do španělštiny, mj. děl J. Haška, J. Seiferta, M. Kundery nebo V....
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 199, 26. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 34, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 34, 26. 8.
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 36, 24. 8., s. 16-17
Annotation: Článek o spisovateli Z. Jirotkovi, který se narodil v Ostravě. Autor se zmiňuje též o srovnání Jirotkova románu "Saturnin" s "Osudy dobrého...
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 130, 5. 6., příl. Víkend, s. 16-18
Annotation: Článek o hospodě U Kalicha, známé mj. z Haškova Švejka.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 27. 4., s. 16-[17]
Annotation: Článek o reflexi (nakažlivých) nemocí v české literatuře.
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 84, 8. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 14, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 14, 8. 4.
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 19-30
Annotation: Studie zkoumající charakteristiky řečových aktů, které se v objevují v české literatuře tematizující konec impéria.
Book Chapter
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article
19
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2020, č. 27, s. [247]-263
Annotation: Studie o středoevropském kontextu v literární tvorbě J. Topola. Autorka se soustřeďuje na analýzu tři ústředních motivů: údolí suchých...
Article
20
by Pytlík, Radko, 1928-
Published [Praha] : Emporius, 2020.
Annotation: Soubor popularizačních textů o J. Haškovi, Švejkovi a okruhu Haškových přátel.
Book