By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 58-63
Annotation: Článek přinášející pohled na rodinu v obraze české literatury od 19. století do současnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 63).
Article
2
3
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 182-188
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; citována báseň J. Zábrany; připojena bio-bibliografická...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 270, 21. 11., příl. Salon, č. 1150, s. 17
Salon. -- 29. 11. 2019
Annotation: Recenze na výbor próz P. Šabacha, který připravili E. Hakl a V. Kahuda.
Article
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 11, listopad, s. 34-36
Annotation: Soubor recenzí, mj. na povídky P. Šabacha "Dobře zašitej frajer" a na rozhovory s J. Suchým "Jiří Suchý & tingltangl".
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 208, 25.-28. 10., příl. Ego!, roč. 5, č. 43, s. 28-29
Ego!. -- 25. 10. 2019
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. na uvedené knihy.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 14. 9., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
10
12
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
13
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 30, 2019, č. 3, s. 18-26
Annotation: Recenze dvou divadelních inscenací - "Návštěva" a "Kouzelná země".
Article
14
online
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 3, 2019, č. 4, s. [13]-34
Annotation: Studie o způsobech prezentace hédonismu, obžerství a opilství v literární tvorbě mj. P. Stančíka, J. Balabána, E. Hakla, V. Kahudy a J. Topola....
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 7
Annotation: Referát.
Article
16
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 8, 2018, č. 30, zima, s. 60-64
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem E. Haklem o jeho nové knize "Výsek" a literární tvorbě; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5), recenzní glosy...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 20
Annotation: Recenze; autor v ní přirovnává nové Kahudovo dílo k Haklově próze "Umina verze".
Article
20
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 3. 2018
Annotation: Medailon spisovatele E. Hakla u příležitosti jeho 60. narozenin; připojeny seznam spisovatelových děl.
Article