By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 179, 5. 8., s. 20
Novinky.cz [online]. -- 5. 8. 2021
Annotation: Článek o osobnostech, spjatých s Hronovem; kromě A. Jiráska k nim z literátů patří K. a J. Čapkovi a E. Hostovský.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 535-550
Annotation: Studie rozebírá obrazy antisemitismu v meziválečných prózách E. Hostovského "Ghetto v nich" (1928), "Případ profesora Körnera" (1932) a "Dům...
Article
3
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 2
Annotation: Zpráva o konání semináře "Těžká sláva Egona Hostovského" (7.-8. 2020, Dobříš).
Article
4
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2019, č. 16, s. [209]-226
Annotation: Studie o procesu transfomace tzv. osobní paměti v literární text. Autor zastává názor, že tento proces není případem reprezentace minulých...
Article
5
by Gilk, Erik, 1973-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Komentář k románu Egona Hostovského vydanému spolu s románem "Půlnoční pacient" v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický...
Book
6
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 24 (28), 2018, č. 9, září, s. 142
Annotation: Anotace, mj. na vydání románů E. Hostovského "Dům bez pána" a "Půlnoční pacient" v edici Česká knižnice.
Article
7
In: Dům bez pána ; Půlnoční pacient. -- S. 425-443
Annotation: Komentář k vydání dvou románů E. Hostovského; s uvedenou ediční poznámkou, vysvětlivkami a přehledem knih České knižnice (s. [460]-[464]).
Book Chapter
8
9
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 659-689
Annotation: Komparativní studie se věnuje interpretaci motivů dvojníka ve vybraných dílech F. M. Dostojevského a E. Hostovského. Autorka vychází zejména...
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 4, 14. 8., s. 5
Annotation: O připravovaných překladech románu Nezvěstný Egona Hostovského a o důvodech, proč je jeho tvorba nedostatečně známa; v rubrice Dopisy.
Article
13
by Doležel, Lubomír, 1922-2017
Published Praha : Karolinum, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor interpretací uvedených děl v kontextu teorie fikčních světů; obsahuje Citovaná vydání pramenů (s. 170-171), Bibliografii (s. 172-179),...
Book
14
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 48, 2014, s. 42-44
Annotation: Anotace mj. níže uvedených knih.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 19, 30. 4., s. 25
Annotation: O kritických soudech E. Hostovského na adresu soudobé české prózy, vysílaných v rozhlase ve 30. letech.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 9. 12. 2012
Annotation: Článek o knize "Cizinec hledá byt"; připojena bio-bibliografická poznámka a úryvky z knihy.
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 3, 14. 6., s. 88-101
Annotation: Vzpomínka nakladatelské redaktorky a překladatelky na změny v oboru v době po r. 1989, mj. na počátky opětovného vydávání knih E. Hostovského.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 9, s. 8-15
Annotation: Soubor úvah a vzpomínek; mj. o literárním díle E. Hostovského a J. Křesadla, o vydávání časopisu a literárních časopisech a literárním...
Article
20