By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 193, 21. 8., s. 9
Annotation: Článek o A. Jiráskovi a jeho vztahu k Hronovu (rodný dům, dětství, Hronov jako zdroj literární inspirace).
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 179, 5. 8., s. 20
Novinky.cz [online]. -- 5. 8. 2021
Annotation: Článek o osobnostech, spjatých s Hronovem; kromě A. Jiráska k nim z literátů patří K. a J. Čapkovi a E. Hostovský.
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 31, 2021, č. 4, duben, s. 32
Annotation: Soubor anotací audioknih, mj. "Sen noci svatojánské" V. Trojana a "Starých pověstí českých" A. Jiráska.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 9, listopad, s. 34-37
Annotation: Článek o obrazu postavy markraběte Gera mj. v české literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34).
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 81, 2020, č. 2, květen, s. 111-125
Annotation: Studie o způsobech a strategiích využití staré češtiny v současné historické próze. V druhé části studie autoři zkoumají, jak jsou tyto...
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 27. 4., s. 16-[17]
Annotation: Článek o reflexi (nakažlivých) nemocí v české literatuře.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o konání besedy o novém vydání "Starých pověstí českých" A. Jiráska.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 11, 2. 3., s. 25
Annotation: Článek o A. Jiráskovi a rozhlasových inscenacích jeho literárních děl a divadelních her.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 42, 28. 2. - 1. 3., s. 20
iHNed.cz [online]. -- 28. 2. 2020
Annotation: Článek o literární a politické recepci literární tvorby A. Jiráska ve 20. století.
Article
10
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 383-393
Annotation: Studie o kompozici románu "Nemodlenec" K. Světlé.
Article
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 319-344
Annotation: Studie věnovaná výzkumu české literatury 19. století, který vedla J. Janáčková. V druhé části studie se autorka soustředí na aplikaci metodologických...
Article
12
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 116-128
Annotation: Studie analyzující řeč postav v Jiráskových prózách.
Book Chapter
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 7
Annotation: Článek o vydání "Starých pověstí českých" A. Jiráska v edici Česká knižnice.
Article
15
16
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 147-149
Annotation: Medailon literárního vědce V. Válka.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Hádanka, kdo je autorem románu "Poklad" obsahuje krátký medailon A. Jiráska.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 31, 23. 7., s. 84-86
Annotation: Rozhovor L. Macháčové s profesorkou bohemistiky R. Kvapilovou Brabcovou, mj. o češtině a oblíbených knihách; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
19
20
In: Staré pověsti české. -- S. 9-21
Annotation: Předmluva ke komentovanému vydání "Starých pověstí českých" přibližuje okolnosti vzniku knihy, osobu jejího autora a dobový kontext; s dalšími...
Book Chapter