By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 4, 15. 4., s. [3]
Annotation: Recenze na knihu pro děti F. Kožíka "Čarovný prsten" u příležitosti výročí 50 let od jejího prvního vydání.
Article
2
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 3, 11. 3., s. [3]
Annotation: Článek věnovaný knize F. Kožíka "Největší z Pierotů".
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
4
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 5, 13. 5.
Annotation: Rozhovor s dcerou F. Kožíka o pohádkách i vydání otcových děl; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 30, 16. 7., s. [25]
Annotation: Článek o práci F. Kožíka jako dramatizátora pro Československý rozhlas v Brně.
Article
6
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 30. 6. s. 87-100
Annotation: Studie pojednávající o románu E. Basse "Cirkus Humberto". Text se zaměřuje na genezi a dobovou kritickou reflexi románu.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 2, 2. 1., s. 11
Annotation: Článek shrnuje historii filmových a rozhlasových adaptací románu "Klapzubova jedenáctka".
Article
8
In: V hlavní roli - rozhlas!. -- S. 12-15
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o sestavovateli antologie (s. [5]); s úvodním slovem generálního ředitele Českého rozhlasu (s. [10]-[11]);...
Book Chapter
9
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 20, 17. 5., s. 14
Annotation: Anotace.
Article
10
In: Na křídle větrného mlýna. -- S. 5-7
Annotation: Úvod k životopisnému románu o malířce Zdence Braunerové pojednává o okolnostech vzniku knihy; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s fot....
Book Chapter
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 21, 10. 12., s. 7
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu Františka Kožíka.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 243, 18. 10., s. 9
Annotation: Referát o dramatizaci, kterou uvedlo Městské divadlo Zlín (premiéra 12. 10. 2013).
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 34, 13. 8., s. 11
Annotation: Poznámka o rozhlasovém čtení z knihy F. Kožíka.
Article
14
16
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 26. 11. 2012
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2012, č. 105, červen, s. 11
Annotation: Poznámka o výročích osobností spojených s bratry Čapky.
Article
18
by Nováková, Ester, 1978-
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie (revidovaná verze disertační práce) obsahuje studie o protektorátních historických románech uvedených autorů; - úvodní a závěrečná...
Book
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 14, 29. 3., s. 11
Annotation: Poznámka k pětidílné rozhlasové četbě románu o malíři Mánesovi.
Article
20
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 22. 9. 2009
Annotation: Recenze románu "Největší z Pierotů" F. Kožíka.
Article