By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 11, 29. 5., s. 3
Annotation: Recenzní poznámka k televiznímu filmu podle předlohy P. Kohouta.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 110, 11. 5., s. B9
Annotation: Recenze televizního filmu podle románu P. Kohouta, uveřejňovaného původně na pokračování v MF Dnes v roce 2009.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 6, 20. 3., s. 16
Annotation: Vzpomínka na natáčení filmu podle knihy P. Kohouta.
Article
4
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 86, březen, s. 230-232
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 6, 15. 12., s. 91
Annotation: Recenze souboru textů J. Mašínové, uspořádaného jejím manželem P. Kohoutem k autorčiným 70. narozeninám a doplněného krátkými texty 30...
Article
6
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2011, č. 289, 12. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 48, 1. 12., s. 54-57
Annotation: Anketa. Českou beletrii doporučili uvedení redaktoři.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 237, 10. 10., s. C11
Annotation: Recenze knihy vydané u příležitosti 70. narozenin J. Mašínové.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 91, 10. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 10. 5. 2011
Annotation: Zpráva o premiéře níže uvedené hry.
Article
10
by Kohout, Pavel, 1928-
Published Praha : Academia, 2011.
Annotation: První ze dvou svazků souboru autobiografických próz, přítomný svazek obsahuje: Z deníku kontrarevolucionáře (s. 9-335, s původním doslovem:...
Book
11
by Kohout, Pavel, 1928-
Published Praha : Academia, 2011.
Annotation: Druhý svazek souboru autobiografických próz, přítomný svazek obsahuje: To byl můj život?? (s. 877-1639, s původními Dodatky /s. 1638/; Předběžná...
Book
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 13, 24. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 7, 9. 2., s. 4
Annotation: O televizním zpracování románu (ČT 10. 1. 2010); v rubrice Dopisy, názory, polemika.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 11, 14. 1., s. 12
Annotation: O autorském televizním zpracování románu v kontextu autorovy dramatické tvorby.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 9, 12. 1., s. 8
Annotation: Glosa v rubrice Vyrozumění, mj. k autorskému televiznímu zpracování Kohoutova románu (ČT 10. 1., R: Viktor Polesný) a k dramatizaci prózy R....
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 8, 11. 1., s. 11
Annotation: Recenze autorského televizního zpracování (ČT 10. 1., R: Viktor Polesný).
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 9. 1., s. A11
Annotation: Fejeton o komunismu a komunistech, mj. k úmrtí básníka J. Hořce a níže zmíněnému televiznímu filmu.
Article
18
In: Prahry. -- s. 9-11
Annotation: Předmluva k souboru uvedených dramatických textů, které doprovází autorské komentáře-zkrácené kapitoly z memoárů P. Kohouta To byl můj život??...
Book Chapter
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 25, 9. 12., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 49, 30. 11., s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article