By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 31-50
Annotation: Studie pojednává o Patočkově překladu románu J. Durycha "Boží duha" do němčiny a předmluvě, jíž Patočka překlad doplnil. Zároveň jsou...
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 11. 11. 2020
Annotation: Stať o alegorickém spise J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce", která vyšla roku 1990 v časopise Zlatý máj.
Article
3
online
In: Párek [online]. -- Roč. 20, 2020, č. 10, říjen, s. 19-22
Annotation: Zpráva o výsledcích literární soutěže "Magnesia litera".
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 208, 5. 9., příl. Orientace, s. 16-17
Annotation: Přehled autorů a titulů, které získaly ceny Magnesia Litera.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 18. 3. 2020
Annotation: Článek o významu literární ceny Magnesia Litera; připojen seznam nominací.
Article
6
7
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Dvojrecenze na výtvarné adaptace díla J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 1, leden, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 1, leden, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 1, leden, s. 5
Annotation: Rozhovor s nakladatelem M. Vopěnkou o novém vydání "Labyrintu světa a ráje srdce" J. A. Komenského; připojena bio-bibliografická poznámka ilustrátora...
Article
11
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 2, s. 40-41
Annotation: Článek o chystané scénické adaptaci textu J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce" pod názvem "Labyrint".
Article
12
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 3, s. 4-5
Annotation: Článek o chystané scénické adaptaci textu J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce" pod názvem "Labyrint".
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 273, 25. 11., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 22. 11. 2019
Annotation: Článek o novém vydání knihy "Labyrint světa a ráj srdce" J. A. Komenského.
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 33, 2019, č. 4, s. 44
Annotation: Zpráva o vydání knihy.
Article
15
by Havelka, Tomáš, 1967-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Publikace představuje učební text určený středoškolským studentům literárních seminářů, respektive jejich vyučujícím; s Literaturou (s....
Book
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 26, 20. 12., s. 18-19
Annotation: Esej, ve které autor hledá průniky mezi knihou J. Bunyana "Poutníkova cesta" a knihou J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article
17
by Čyževs‘kyj, Dmytro, 1894-1977
Published Praha : Filosofia, 2017.
Annotation: Monografie představuje Čyževského text, který se věnuje Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce; autor vymezuje témata, která prostupují...
Book
18
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 16. 8. 2016
Annotation: F. Rahimi představuje žebříček svých šesti nejzásadnějších knih.
Article
19
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 4 (9), 2016, č. 1, leden, s. 8-9
Annotation: Soubor anotací, mj. níže zmíněných knih.
Article
20
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 92, 2016, č. 1, s. 40-41
Annotation: Recenze knihy, jejíž kapitoly jsou uvozeny citáty z Komenského Labyrintu.
Article