By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 185, 12. 8., s. 19
Novinky.cz [online]. -- 14. 8. 2021
Annotation: Recenze na soubor reportáží A. Lustiga "Vlny štěstí".
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 51, 2. 3., s. 9
Annotation: Zpráva o činnosti Nadačního fondu spisovatele Arnošta Lustiga, mj. o vydání knihy "Vlny štěstí" A. Lustiga.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 288, 11. 12., s. 13
Annotation: Zpráva o vydání knihy "Jak mě připravil o panenství dřímající hrom" autorů z kurzu psaní D. Emingerové.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 42, 5. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 118, 23. 5., příl. Magazín Dnes, č. 21, s. 30-34
Annotation: Rozhovor se sestrou A. Lustiga o jejich sourozeneckém vztahu, o spisovatelově tvorbě a o vzpomínkách na válku.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 115, 20. 5., s. 9
Annotation: Medailon A. Lustiga, zmíněna kniha "Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou".
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 17-27
Annotation: Studie analyzující vztah mezi literárním dílem a jeho filmovým zpracováním jak z hlediska literární a filmové estetiky, tak v kontextu středoevropského...
Article
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 17-27
Annotation: Studie pojednávající o několika verzích povídky "Tma nemá stín" A. Lustiga a filmové adaptaci tohoto díla "Diamanty noci" režiséra J. Němce....
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 42, 8. 10., s. 18
Annotation: Rozhovor o restaurované verzi filmu "Démanty noci" z roku 1964.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 50-51
Annotation: Článek o genezi filmu "Démanty noci" v režii J. Němce.
Article
12
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 30. 6. s. 101-112
Annotation: Studie analyzující prozaickou tvorbu A. Lustiga tematizující holokaust. Autor Lustigova díla srovnává s evropskými prózami, zejména s knihou...
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 17, 16. 4., s. 4
Annotation: Nekrolog J. Herze. Autor zmiňuje jeho nejslavnější filmy jako "Transport z ráje", "Sběrné surovosti" a "Spalovač mrtvol".
Article
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 1. 2018
Annotation: Recenze na soubor povídek "Doba obalová", který sestavila D. Emingerová s účastníky kurzu tvůrčího psaní.
Article
15
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 18, 2018, č. 1/2, s. 99-107
Annotation: Studie se zabývá obrazem Terezína v české literatuře zaměřené na tematiku války a holocaustu. Autor se soustřeďuje na způsoby ztvárnění...
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 245, 21. 10., s. 11
Novinky.cz [online]. -- 20. 10. 2017
Annotation: Glosa k inscenaci souboru Artway Theatre v pražském Divadle Kolowrat.
Article
17
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 19. 1., příl. Magazín Dnes, č. 3, s. 33-[36]
Annotation: Anotace níže zmíněných knih; připojeny komentáře "Proč číst", mj. od autora R. Johna, vydavatelů M. Reinera, J. Korejčíka P. Minaříka,...
Article
19
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 5. 1. 2017
Annotation: Zpráva o programu projektu "Listování", v rámci kterého proběhnou mj. scénická čtení prózy A. Lustiga "Láska a tělo".
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o ceně Wald Press Award, kterou získala R. Denemarková a divadelních adaptací próz A. Lustiga u příležitosti jeho nedožitých...
Article