By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 58-63
Annotation: Článek přinášející pohled na rodinu v obraze české literatury od 19. století do současnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 63).
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích a způsobech prezentace Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Autorka se soustřeďuje na...
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 8-9
Annotation: Esej na téma národní odpovědnost, hrdost a národní symbol, strom lípa. Autor cituje úryvky z děl níže uvedených spisovatelů.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 74, 30. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 13, s. 3
Annotation: Portrét.
Article
5
by Mlsová, Nella, 1963-
Published Liberec : Nakladatelství Bor, 2015.
Annotation: Publikace věnující se tematizacím cesty do Itálie ve vybraných cestopisech české literatury meziválečného období, detailně v textech Česká...
Book
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 3, 2. 2., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
7
In: Femme fatale české avantgardy. -- s. 5-178
Annotation: Úvodní studie (zkrácená a upravená verze dizertační práce obhájené na FF UK v roce 2009), s kapitolami: Malý, nebo velký příběh?; Žena...
Book Chapter
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 24. 9. 2010
Annotation: Recenze nového vydání románu M. Majerové "Přehrada" v edici "Česká knižnice".
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 214, 14. 9., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání a edici.
Article
10
In: Přehrada. -- s. 287-309
Annotation: Komentář-studie k edici vycházející z 1. vydání díla v roce 1932.
Book Chapter
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 6-7
Annotation: Esej o krizi české literatury a literární kritiky; za příklad angažovaného umění uvádí autor Přehradu M. Majerové a kladně hodnotí předmluvu...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 172-195
Annotation: Studie k české literatuře padesátých let 20. století. Autor sleduje tendenci socialisticko-realistických autorů k přepracovávání svých prvorepublikových...
Article
13
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 21, 2009, č. 2, s. 60-75
Annotation: Studie k událostem spojeným se vznikem a uvedením filmové adaptace prózy Siréna M. Majerové v režii K. Steklého, zejm. k úspěchu filmu na MFF...
Article
14
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 7, 2008, č. 45, 6. 11., s. 66-67
Annotation: Článek o filmu Výstraha; v seriálu Český biják.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 30, 23. 7., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Vzpomínka na V. Káňu k otištěnému úryvku z jeho románu Válkou narušení (Čs. spisovatel 1953); glosovány též další prózy se socialistickou...
Article
16
by Gejgušová, Ivana, 1955-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 5-12) a s částmi: Životní osudy Františka Gellnera (s. 13-39, s kapitolami: Rodinné zázemí; Studentská léta; Pražské...
Book
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 258, 6. 11., příl. Společnost, věda, politika, č. 45, s. 1 (7)
Annotation: O Šaldově negativním hodnocení románu M. Majerové.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 215-222
Annotation: Analýza prozaického textu.
Article
19
In: Pragerinnen. -- s. 7-10
Annotation: Předmluva k antologii; s medailonky zastoupených autorek, připojenými vždy na závěr vybrané ukázky (s bibliografickou poznámkou, popř. s uvedením...
Book Chapter
20
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 45, 1996, č. 43, s. 23-39
Annotation: Studie sledující zobrazení Židů v dílech uvedených spisovatelek.
Article