By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 30. 6., s. 35-55
Annotation: Studie pojednává o významných dílech české humoristické prózy, která vznikla mezi lety 1939 a 1945. Autor nejprve vymezuje tři kategorie humoristické...
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 18. 1., příl. Scéna, s. 16
Scéna. -- 19. 1. 2019
Annotation: Článek na základě knihy "Dějiny české detektivky", která vyjde 5. 2. 2020, přibližuje historii české detektivní prózy v uplynulých 150 letech.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 25, 18. 6., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele V. Neffa.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 12, 15. 1., s. 12
Annotation: Referát.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 24, 4. 6., s. 18
Annotation: Referát.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 9, 2. 5., s. 6
Annotation: Referát.
Article
7
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 67, 20. 3., s. 11
iDnes.cz [online]. -- 20. 3. 2018
Annotation: Článek o divadelní adaptaci "Sňatky z rozumu" (prem. 23. 3. 2018, Divadlo na Vinohradech); připojeno video s ukázkou.
Article
8
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 225, 27. 9., příl. City life, září/říjen, s. [2]-[4]
Annotation: Článek o divadelních hrách podzimu 2017, mj. o níže zmíněných.
Article
10
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 36-40
Annotation: Studie se věnuje obrazu nacistů v současné české próze.
Article
11
online
In: Slavica litteraria. Supplementum. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 1, 15. 11., s. [63]-70
Annotation: Studie. Stěžejními kompozičními principy Neffova románu jsou princip konfrontační a barevný. Vedle nich se na výstavbě románu podílejí historická...
Article
12
13
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 31. 7. 2009
Annotation: Článek o próze "Lidé v tógách" V. Neffa.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 12-13
Annotation: Rozbor prózy Poslední drožkář se zřetelem k poezii, kterou V. Neff v této parodii využíval. Doprovozeno ilustracemi, které parodují V. Nezvala.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 66, 19. 3., příl. Magazín Dnes, č. 11, s. 51
Annotation: Životopisný portrét V. Neffa.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 209-214
Annotation: Životopisný portrét V. Neffa při příležitosti stoletého výročí jeho narození, zejm. k poslednímu románu V. Neffa Roucho pana de Balzac.
Article
17
Annotation: Společným záměrem třinácti studií je zkoumání funkce vyprávění v literatuře, historii, filozofii, výtvarném umění, filmu a komiksu; se...
Book
18
by Moldanová, Dobrava, 1936-, Svoboda, Jiří, 1931-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2007.
Book
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 63, 15. 3., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 42, 18. 2., s. 17
Annotation: Medailon u příležitosti zahájení 24-svazkové edice; s mezititulky Prodavač v oddělení porcelánu, Historie sňatků z rozumu.
Article