By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 27. 4., s. 16-[17]
Annotation: Článek o reflexi (nakažlivých) nemocí v české literatuře.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 80, 3. 4., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 27. 4. 2020
Annotation: Článek o nedávné produkci vydavatelství audioknih Avik, které vydalo mj. "Balady a romance" J. Nerudy, "Zahradníkův rok" a "Italské listy" K....
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 18-19
Annotation: Esej o B. Němcové a próze "Babička"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 19).
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 22-54
Annotation: Studie o fikčním a non-fikčním charakteru memoárů I. Herrmanna, mj. při srovnání s literární tvorbou J. Nerudy.
Article
5
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 94-115
Annotation: Studie zkoumající narativní způsoby v Nerudově próze využívající fyziognomiky.
Book Chapter
6
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 81-108
Annotation: Studie představuje almanach "April", uvádí jeho vznik do historického kontextu a následně se zaměřuje na jeho kritické přijetí. Autor pak v...
Article
7
online
In: iRozhlas [online]. -- 3. 2. 2019
Annotation: Článek o knižním veletrhu v Káhiře a překladech českých knih do arabštiny.
Article
8
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
10
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 29, 2019, č. 3, s. 5-11
Annotation: Studie se zabývá rozborem jazyka prozaických děl J. Zeyera. Analyzuje jednotlivé roviny autorského stylu od fonetických prostředků po rafinovanou...
Article
11
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 30. 6. s. 47-59
Annotation: Studie pojednávající o povídce "Franc" J. Nerudy. Autor se zabývá prvky realismu a romantismu v této povídce i v dalších dobových prózách.
Article
12
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 30, 5. 2., příl. Ona Dnes, č. 6, s. 4
Annotation: Knižní tip.
Article
15
In: Srdce v kleci. -- S. [528]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 86-88
Annotation: Recenze románu "Domeček" T. Límanové.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2017, č. 126, září, Literární příl., č. 1, s. 3-4
Annotation: Úryvek z knihy "Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera".
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 20. 1., příl. Rodina, č. 3, s. [11]-[14]
Annotation: Anotace níže zmíněných knih; připojeny komentáře "Proč číst", mj. od autora Z. Svěráka, redaktorů V. Kotrmana a M. Hennerové, ilustrátora...
Article
19
In: Ang Laláking Nakalilipad. -- S. 9-16
Annotation: Předmluva k antologii českých povídek od konce 19. století do současnosti; s uvedenými poznámkami o překladatelích a o projektu Aklat ng Bayan.
Book Chapter
20
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 8-9
Annotation: Esej na téma národní odpovědnost, hrdost a národní symbol, strom lípa. Autor cituje úryvky z děl níže uvedených spisovatelů.
Article