By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 48, 27. 2., příl. Víkend Dnes, č. 9, s. 16-19
Annotation: Článek zamýšlející se nad otázkou, zda je Švejk symptomem národní povahy.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 228, 30. 9., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 30. 9. 2020
Annotation: Zpráva o chystané premiéře inscenace "Balada pro banditu" (2. 10. 2020, Divadlo na Vinohradech).
Article
3
In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. -- ISBN 978-80-88278-45-0. -- S. 89-96
Annotation: Studie věnující se literárněkritickému uchopení textů uvedených prozaiků kritikem K. Sezimou.
Book Chapter
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 34, 12. 8., s. 60-61
Annotation: Článek o chystané filmové adaptaci dramatu M. Uhdeho "Balada pro banditu".
Article
5
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 59, 2019, s. 23-26
Annotation: Článek o Podkarpatské Rusi, ve kterém jsou mj. zmíněna literární a filmová díla zobrazující tuto oblast a osobnosti, které odsud museli odejít.
Article
6
online
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 3, 2019, č. 2, s. [67]-78
Annotation: Studie o způsobu prezentace problematiky tuláctví v české literatuře před 1. světovou válkou, obzvláště v prózách J. Haška, J. Uhra a I....
Article
7
online
In: Public Books [online]. -- 9. 6. 2018
Annotation: Článek rozebírá vznik románu I. Olbrachta "Nikola Šuhaj loupežník" a jeho obsahové vyznění. Autor zmiňuje anglický překlad románu od Marie...
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 8, 12. 4., s. 7
Annotation: Úvaha o interpretacích knihy "Nikola Šuhaj loupežník" od jejího vzniku do dnešních dní.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 20. 1., příl. Rodina, č. 3, s. [11]-[14]
Annotation: Anotace níže zmíněných knih; připojeny komentáře "Proč číst", mj. od autora Z. Svěráka, redaktorů V. Kotrmana a M. Hennerové, ilustrátora...
Article
10
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 3. 8. 2016
Annotation: A. Zemančíková představuje žebříček svých šesti nejzásadnějších knih.
Article
12
by Černý, Václav, 1905-1987
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.
Annotation: Obsahem svazku jsou všechny texty Václava Černého otištěné mezi lety 1936-1939 v Lidových novinách, kniha tak představuje podstatnou část Černého...
Book
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 26, 2015, č. 27/28, 29. 6., Literární příl., s. 102-105
Annotation: Studie.
Article
14
by Janiec, Agnieszka, 1980-, Mareček, Zdeněk, 1956-, Viret, Patrick, Winter, Astrid, 1966-
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015.
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 242, 15. 10., s. A15
Annotation: Glosy k divadelním inscenacím "Balady pro banditu" Městského divadla Mladá Boleslav a autorské hry "Děvky od Arbesa" Švandova divadla.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 24, 2. 6., s. 25
Annotation: O rozhlasové adaptaci divadelní hry Milana Uhdeho na motivy románu Ivana Olbrachta.
Article
17
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 58, 2014, č. 2, únor, s. 58-59
Annotation: Článek s rozsáhlou citací z úvahy Arnošta Heinricha o reálném případu Nikoly Šuhaje, uveřejněné na titulní straně Lidových novin 21. 8....
Article
18
by Hashemi, Michaela, 1958-, Hermida de Blas, Alejandro, Janiec, Agnieszka, 1980-, Vykypělová, Taťána, 1973-
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014.
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 831-853
Annotation: Ivan Olbracht se začal ve třicátých letech 20. století, v době, kdy vznikly všechny jeho podkarpatské prózy, věnovat literárnímu překladu...
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 4
Annotation: Krátký medailon Věry Pickové k 10. výročí jejího úmrtí, připojený k její vzpomínce na prázdniny na Podkarpatské Rusi v r. 1938, se zmínkami...
Article