By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 8. 5. 2020
Annotation: Recenzní glosa; připojena ukázka.
Article
2
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
4
5
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 43-55
Annotation: Studie analyzující topos sídliště v současné české próze. Na vybraném vzorku děl autor sleduje charakter a identitu tohoto prostoru a zabývá...
Article
6
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 125-130
Annotation: Studie se zabývá českou a polskou prózou 60. let 20. století. Hlavním těžištěm textu je analýza kompoziční stavby vybraných próz. Autor...
Article
7
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 6. 6. 2016
Annotation: Reportáž o čtenářské besedě s T. Čihákovou a V. Páralem.
Article
8
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2015, č. 3/4, s. 32-42
Annotation: Studie se zabývá intertextuálními vazbami mezi románem "Válka s mnohozvířetem" V. Párala a Čapkovou "Válkou s mloky". Rovněž polemizuje s...
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 44, 20. 10., s. 21
Annotation: O rozhlasové adaptaci románu Vladimíra Párala a pásmu věnovaném románu Josefa Váchala.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 40, 22. 9., s. 8
Annotation: O autorově rozhlasové adaptaci románu Vladimíra Párala.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 3, 13. 3., s. 21
Annotation: Soubor recenzních poznámek.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 49, 27. 2., s. 2
Annotation: Poznámka o uvedení knihy Vladimíra Párala.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 49, 27. 2., s. 8
Annotation: Popisek pod fotografií ze křtu knihy.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 45, 22. 2., příl. Víkend, s. 35
Annotation: Soubor anotací, mj. k níže uvedené knize J. Haidlera. Připoje na ukázka z knihy V. Párala.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 240-243
Annotation: Recenzní glosy k níže uvedeným knihám.
Article
16
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 10, 1. 12., s. 51-57
Annotation: Interpretační studie k filmovým adaptacím próz V. Párala Playgirls I a II.
Article
17
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 4, červen 2013, s. 97-109
Annotation: Studie analyzující a klasifikující prvky odborného stylu v próze V. Párala.
Article
18
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 23, 2013, č. 5, 1. 5., s. 34-35
Annotation: Rozhovor o Balvínově tvorbě a literárních vzorech.
Article
19
online
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 17, 2013, č. 2, s. 129-133
Annotation: Studie umísťuje Páralovu prózu do několika hraničních oblastí, např. mezi realistickým a experimentálním psaním nebo mezi erotičností a...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 281, 1. 12., s. 9
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu V. Párala (Činoherní studio Ústí nad Labem, premiéra 16. 11. 2012).
Article