By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 19, 2014, č. 4, prosinec, s. 91-92
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2010, č. 1, březen, s. 35-36
Annotation: O filmovém zpracování několika prozaických děl.
Article
4
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 10
Annotation: Soupis zfilmovaných děl uvedených autorů; pokračování seriálu.
Article
6
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 15, 2001, č. 3, podzim, s. 2-6
Annotation: Dvě přehledové statě (s názvy Písně z cely : Ohlasy války v moravské poezii a próze 1945-48 a Zelené obzory : Moravská vesnická a společenská...
Article
8
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 17-20
Annotation: Recenze; přetištěno z: Nový život 10, 1958, č. 2, s. 143-147.
Book Chapter
9
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 308-310
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.
Book Chapter
10
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 4, 1993/1994, č. 1, říjen 1993, s. 3-5
Annotation: Studie k tématu životopisné literatury, vycházející ze srovnání dvou biografických románů o J. Resselovi ("Bronzová spirála" Z. Pluhaře,...
Article
11
Published Praha : Primus, 1993.
Annotation: S oddíly Nakladatelé a jejich knihy (s. 9-262) - abecední soupis nakladatelů (popř. jejich distributorů) se stručnou charakteristikou jejich produkce...
Book
12
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 2, 1993, č. 3, s. 18-19
Annotation: Porovnání románu Z. P. s dalším životopisným románem o: Ressel Josef: Severin Jan, Ohnivé perutě, 1943.
Article
13
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 22. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Kundera Milan, Život je jinde; Gruša Jiří, Dotazník; Škvorecký Josef, Příběh inženýra lidských duší; Vaculík Ludvík, Český snář; John...
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 31, 6. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 147-148
Annotation: Recenze knih: Pluhař Zdeněk, Měšťanský dům (román); Psůtková Zdeňka, Elixír života (novela); Horníček Miroslav, Julius a Albert (román);...
Article
18
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 24, 1989, č. 20, 2. 5., s. 12
Annotation: O svém románu u příležitosti jeho televizního zpracování.
Article
19
20
by Němec, Ivan, 1943-
Published Brno : UJEP, 1989.
Annotation: Soubor všestranných literárněvědných rozborů jednotlivých románů Z. P., s úvodem a s oddíly Romány věčné touhy (Touha, chléb můj, Kříže...
Book