By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 20
Annotation: Recenze na román M. Daneše "Rozsypaná slova".
Article
2
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 30. 6., s. 35-55
Annotation: Studie pojednává o významných dílech české humoristické prózy, která vznikla mezi lety 1939 a 1945. Autor nejprve vymezuje tři kategorie humoristické...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 13, 23. 6., s. 15
Annotation: Článek představující knihu, jež autora ovlivňuje a inspiruje v divadelních aktivitách.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 24, 11. 6., s. 55
Annotation: Anotace.
Article
5
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 21. 5. 2020
Annotation: Doslov románu "Rozsypaná slova".
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 27. 4., s. 16-[17]
Annotation: Článek o reflexi (nakažlivých) nemocí v české literatuře.
Article
8
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 3. 2020
Annotation: Rozhovor; zejm. o Danešově románu o K. Poláčkovi "Rozsypaná slova" vycházejícím souběžně v češtině a ve francouzštině a o překladech...
Article
10
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 1/2, leden-únor, s. 41-42
Annotation: Soubor recenzí, mj. na nové vydání knihy K. Poláčka "Bylo nás pět" a dále na "Klub divných dětí" P. Soukupové a "Umění vnímat umění pro...
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 242, 13.-15. 12., příl. Ego!, roč. 5, č. 50, s. 28-29
Ego!. -- 13. 12. 2019
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 5, květen, s. [29]-30
Annotation: Studie o obrazu sportu v české literatuře a každodenním životě v první polovině 20. století.
Article
14
In: Bylo nás pět. -- S. 255-259
Annotation: Doslov k humoristickému románu "Bylo nás pět" představuje jeho autora a ilustrátora, kteří oba spolupracovali s Lidovými novinami.
Book Chapter
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 33, 2019, č. 4, s. 57
Annotation: Zpráva o akcích spojených s výročím narození O. Sekory.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 289, 13. 12., příl. Salon, č. 1102, s. 17
Annotation: Recenze na překlad slovenského románu "Tenkrát v Lošonci" P. Balka, který je porovnáván s románem K. Poláčka "Bylo nás pět".
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 3. 5., s. 56
Annotation: Sloupek je věnován inspiraci filmové scenáristiky v beletrii, jako příklad uveden román K. Poláčka.
Article
18
In: V hlavní roli - rozhlas!. -- S. 12-15
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o sestavovateli antologie (s. [5]); s úvodním slovem generálního ředitele Českého rozhlasu (s. [10]-[11]);...
Book Chapter
19
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 25, 2018, č. 1/2, s. [335]
Annotation: Vzpomínka na O. Filipa a na jejich setkání v Rychnově na poláčkovských sympoziích.
Article
20
by Janáček, Jiří, 1927-
Published Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2018.
Annotation: Soubor statí otištěných v letech 1997-2001 jako doslovy k deseti knihám takzvané Knižnice XX. století, vydávanou nakladatelstvím Knižní klub...
Book