By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
2
by Králíková, Andrea, 1982-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Komentář k románu Marie Pujmanové vydanému spolu s dalšími jejími prózami v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický kontext...
Book
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 40, 22. 9., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře na motivy knih Marie Pujmanové.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 5. 2013
Annotation: Recenze edice tří próz M. Pujmanové.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 35, 27. 8., s. 69
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Pod křídly. Pacientka doktora Hegla. Předtucha. -- s. 297-337
Annotation: Komentář ke kriticky ověřenému čtenářskému vydání tří próz M. Pujmanové, s kapitolami: Pod křídly (s podkapitolami: Kritický ohlas; Ke...
Book Chapter
9
by Jedličková, Alice, 1963-
Published Praha : Academia, 2010.
Annotation: Monografie; - s Úvodem: Návrat k domu, kolem kterého bylo jen vedro... (s. 7-24) a oddíly: Prostor a prostorovost. Zkušenost a vyprávění (s. 25-100,...
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 172-195
Annotation: Studie k české literatuře padesátých let 20. století. Autor sleduje tendenci socialisticko-realistických autorů k přepracovávání svých prvorepublikových...
Article
11
by Pokorný, Milan, 1961-
Published Praha : Academia, 2007.
Annotation: Srovnávací studie; s úvodem Románová epopej socialistického realismu - konstrukce mýtu (s. 7-11) a s částmi: Epos, román, románová epopej (s....
Book
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 1, s. 11-16
Annotation: Studie, věnovaná knižní prvotině M. Pujmanové. R. Svobodová je v textu zmiňována v souvislosti se svou korespondencí s M. Hennerovou, později...
Article
13
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 6, 2006, č. 2, s. 115-134
Annotation: Studie, věnovaná tematizaci 2. světové války v českých prozaických textech.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 274, 25. 11., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 43, s. 2 (7)
Annotation: Článek s mezititulky Několik slov o Marii Pujmanové, Lidé na křižovatce, Aktuálnost románu Marie Pujmanové, Hra na Lidé na křižovatce dnes...
Article
16
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 2, 2002, č. 1, s. 24-34
Annotation: Studie o tematizaci válečné zkušenosti v české próze po 2. světové válce.
Article
17
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2001.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 7), se vstupní kapitolou věnovanou pojmosloví kompoziční poetiky Co je kompoziční výstavba (s. 8-96: Architektonika,...
Book
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 5
Annotation: Přehled časopiseckého recenzního ohlasu knihy z let 1926-1930.
Article
19
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 13-16
Annotation: Recenze; přetištěno z: Host do domu 3, 1956, č. 9, s. 410-411.
Book Chapter
20
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 323-324
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.
Book Chapter