By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 91
Annotation: Úryvek z románu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 32, 2. 8., s. 7
Annotation: Článek o J. Topolovi a jeho rukopisu "Hořící kůlna", jehož rozhlasovou četbu ČRo Vltava vysílá od 10. 8. 2021 v rámci programové řady "Četba...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 29, 12. 7., s. 9
Annotation: Článek o povídkách a prózách L. Klímy, které ČRo Vltava uvede v týdnu od 19. 7. 2021. K L. Klímovi se hlásili také představitelé českého...
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o české próze a o kánonu české prózy po roce 1989.
Article
5
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. 56-57
Annotation: Recenze českého překladu knihy M. Havrana mj. srovnává některé aspekty románu např. s dílem M. Ajvaze či J. Topola.
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 42, 28. 2. - 1. 3., s. 20
iHNed.cz [online]. -- 28. 2. 2020
Annotation: Článek o literární a politické recepci literární tvorby A. Jiráska ve 20. století.
Article
8
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2020, č. 27, s. [247]-263
Annotation: Studie o středoevropském kontextu v literární tvorbě J. Topola. Autorka se soustřeďuje na analýzu tři ústředních motivů: údolí suchých...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 266, 16. 11., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Článek o české literatuře, resp. próze po roce 1989.
Article
11
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. [34]-37
Annotation: Analýza románu J. Topola z hlediska sociologie literatury.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
15
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 15. 6. 2019
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 17
Annotation: Soubor zpráv.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 6, 19. 3., s. 3
Annotation: Glosa se vztahuje k problematice dramatizace Topolových próz.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Divadlo a film, s. 2
Annotation: Referát.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 41, 18. 2., s. 10
Annotation: Referát.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 41, 18. 2., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 18. 2. 2019
Annotation: Referát.
Article