By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 5, květen, s. 13-15
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 3
Annotation: Recenze na román "U Ra No vA" L. Elbe, který je označován jako pokračování černého románu v duchu M. Urbana.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 3
Annotation: Recenze na román "U Ra No vA" L. Elbe.
Article
4
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 211, 9. 9., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 10. 9. 2020
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Vaše Literatura [online]. -- 8. 9. 2020
Annotation: Zpráva informující o souboru próz, vydaného k 30. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě; připojeny bio-bibliografické...
Article
6
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 14. 8. 2020
Annotation: Recenzní glosa; připojena krátká ukázka.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 9, s. 139-141
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. 48-51
Annotation: Diskuse nad knihou M. Urbana.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 10
Annotation: Článek reflektující současnou českou prózu.
Article
12
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 3. 9. 2019
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
13
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 83-85
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 4, 15. 8., s. 97
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 161, 15. 7., příl. Ona Dnes, č. 28, s. 6
Annotation: Odpovědi M. Urbana na otázky o jeho životě i tvorbě v rámci pravidelné anketní rubriky "O mně"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 56-74
Annotation: Studie pojednávající o české metafyzické detektivní próze. Autorka nejprve představuje specifika tohoto žánru a jeho různé varianty. Druhá...
Article
17
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 43-55
Annotation: Studie analyzující topos sídliště v současné české próze. Na vybraném vzorku děl autor sleduje charakter a identitu tohoto prostoru a zabývá...
Article
19
online
In: iRozhlas [online]. -- 20. 6. 2019
Annotation: Článek o literární tvorbě M. Urbana; připojen audiozáznam a videozáznam rozhovoru se spisovatelem.
Article
20
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 111, 14. 6., s. 13
denikn.cz [online]. -- 19. 6. 2019
Annotation: Recenze.
Article