By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 139, 14. 6., příl. Salon, č. 775, s. 6-7
Annotation: Anotace; mj. o uvedených knihách.
Article
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 87, červen, s. 223-226
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literka. -- Roč. 6, 2012, č. 6, červen
Annotation: Anotace.
Article
4
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 18, 2012, červen, s. 110
Annotation: Anotace; mj. o uvedených knihách.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 9, 2. 5., s. 10
Annotation: Poznámka o autorském čtení fejetonů L. Vaculíka a jeho syna v televizi a rozhlase.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 1, 17. 2., s. 51
Annotation: Poznámka k současnému čtení nově vydané knihy L. Vaculíka.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 301, 28. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 281, 2. 12., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 46, 18. 11., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 20, 2011, č. 5, 17. 10., s. 7
Annotation: Recenze srovnávající dílo s prózami J. Demla a L. Vaculíka; datováno 5. - 9. října 2011.
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 187, 23. 9., příl. Víkend, č. 40, s. 16-19
Víkend. -- 23. 9. 2011
Annotation: Humorný článek ve formě deníku reagující na diskusi o faktech a fikci v literatuře vyvolanou níže zmíněnou knihou I. Obermannové.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 213, 10. 9., příl. Víkend, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 34, 25. 8., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání v rubrice Nové knihy-Anotace.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 32, 11. 8., s. 2
Annotation: Glosa k publikovanému výběru preferující "první větu" vlastního románu Morčata.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 142, 22. 7., s. 11
iHned.cz [online]. -- 22. 7. 2011
Annotation: Portrét L. Vaculíka u příležitosti jeho 85. narozenin a 45. výročí prvního vydání jeho prózy Sekyra. Doplněno o níže zmíněný výběr...
Article
16
In: Rušný dům. -- s. 255
Annotation: Autorův dovětek (datovaný 2011) k druhému vydání románu z roku 1963; - na úvod připojen dopis I. Klímy; na závěr připojeny recenze románu...
Book Chapter
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 229, 26. 11., příl. Víkend, č. 47, s. 16-23
Víkend. -- 26. 11. 2010
Annotation: Článek sledující vývoj zobrazení erotických scén v české próze. Doplněno o úryvky z níže zmíněných próz.
Article
18
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 16, 2010, únor, s. 125
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 14, s. 103-114
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněném workshopu. Autorka analyzuje níže zmíněné autobiografické prózy z doby normalizace v...
Article
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 14, s. 126-153
Annotation: Studie analyzující funkci fotografií v sémantické výstavbě Vaculíkova Českého snáře. Doplněno o fotografickou přílohu.
Article