By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 242, 14. 10., s. C9
iDnes.cz [online]. -- 14. 10. 2008
Annotation: Článek o chystané digitalizaci snímků ze zlatého fondu českého filmu, mj. též Vláčilovy Markety Lazarové.
Article
2
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 7, 2008, č. 31, 31. 7., s. 52-53
Annotation: Článek v seriálu Český biják.
Article
3
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 51, 2007, č. 9, září, příl. Kam, roč. 13, č. 9, s. 9-10
Annotation: Recenze programu k divadelní inscenaci Městského divadla v Brně podle Vančurovy prózy (prem. 19. 5. 2007).
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2007, č. 98, 22. 5., s. 10
iHned.cz [online]. -- 22. 5. 2007
Annotation: Referát o divadelní inscenaci Vančurova textu.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 17, 2007, č. 112, 15. 5., s. 14
Annotation: Medailon u příležitosti premiéry dramatizace Markéty Lazarové na Hudební scéně Městského divadla Brno; s úryvky z rozhovoru s K. Divákovou...
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 2, s. 87-89
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 2, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica, sv. 91. Studia bohemica, sv. 10. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2007, s. 259-263
Annotation: O Lopatkově recenzi Konce starých časů v časopisu Tvář 4, č. 5, 1969, s. 45-48 (přetištěno in: J. L., Předpoklady tvorby, Praha, Čs. spisovatel...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 6-7
Annotation: Studie.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 143, 20. 6., s. B6
Annotation: Článek o Cornerově překladu Vančurovy prózy do angličtiny.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 122, 26. 5., příl. Pátek LN, č. 21, s. 37
Annotation: Nepodepsaná poznámka k vydání.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 18, 2. 5., s. 90-91
Annotation: Článek o novém (digitálním) zpracování Vláčilovy filmové adaptace Vančurovy prózy Markéta Lazarová.
Article
13
by Mukařovský, Jan, 1891-1975
Published Praha : Akropolis, 2006.
Annotation: Dosud nevydaná analytická studie J. Mukařovského z druhé poloviny 40. let (na autorovo přání nebyla zařazena do svazku jeho méně známých a...
Book
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 160-174
Annotation: Kapitola z knihy Citlivé město, která vznikala na základě grantového projektu GA ČR "Text v pohybu" (405/03/0416) a výzkumného záměru ÚČL...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 20. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 11, 16. 1., s. 12
iHned.cz [online]. -- 16. 1. 2003
Annotation: Článek o filmové adaptaci románu.
Article
17
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 275, 26. 11., s. 19
Annotation: Článek o filmu podle románu V. Vančury.
Article
18
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- R. 2002, č. 4, duben, s. 16
Annotation: Rozhovor u příležitosti premiéry dramatizace v ND.
Article
19
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 67, 20. 3., s. 19
Annotation: Recenze divadelní hry.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 13, 2002, č. 12, 18.-24. 3., s. 23
Annotation: Referát o divadelní adaptaci; též o předchozí Pitínského práci s literárními náměty.
Article