By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: H7O [online]. -- 23. 6. 2021
Annotation: Životopisný portrét V. Vančury u příležitosti 130. výročí jeho narození.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 41, 29. 9., s. 9
Annotation: Článek o V. Vančurovi, K. Konrádovi, A. Hoffmeisterovi, K. Schulzovi, J. Wolkerovi a I. Sukovi, jejichž povídky a úryvky z jejich prozaických děl...
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 174, 8. 9., s. 10-11
iHNed.cz [online]. -- 8. 9. 2020
Annotation: Článek o filmové tvorbě zesnulého režiséra J. Menzla.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 27. 4., s. 16-[17]
Annotation: Článek o reflexi (nakažlivých) nemocí v české literatuře.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
7
In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. -- ISBN 978-80-88278-45-0. -- S. 89-96
Annotation: Studie věnující se literárněkritickému uchopení textů uvedených prozaiků kritikem K. Sezimou.
Book Chapter
8
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 19-30
Annotation: Studie zkoumající charakteristiky řečových aktů, které se v objevují v české literatuře tematizující konec impéria.
Book Chapter
9
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 192, 20. 8., s. 9
Haló noviny [online]. -- 20. 8. 2019
Annotation: Článek popisuje výstavu "Vladislav Vančura a výtvarné umění", která se uskutečnila v rámci akce "Rozmarné léto 2019". Výstava byla zaměřena...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 15. 2., příl. TV magazín, č. 7, 16.-22. 2., s. 10
Annotation: Medailon F. Vláčila. V úterý 19. 2. 2019 Česká televize u příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin uvede jeho nejslavnější filmy.
Article
11
12
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
13
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 119-125
Annotation: Stať o románu B. Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále"; připojena biografická poznámka (s. 125).
Article
14
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 59, 2019, s. 23-26
Annotation: Článek o Podkarpatské Rusi, ve kterém jsou mj. zmíněna literární a filmová díla zobrazující tuto oblast a osobnosti, které odsud museli odejít.
Article
15
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [32]-108
Annotation: Studie je pokusem o popis vývoje české literatury během roku 1929. Autor se soustřeďuje na vydání "Lazebníka" R. Weinera jako ústřední literární...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailonek V. Vančury.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 35, 20. 8., s. 11
Annotation: Článek o připravované četbě na pokračování románu V. Vančury "Markéta Lazarová" na ČRo Vltava (od 29. 8. 2018).
Article
18
online
In: Čítárny [online]. -- 24. 7. 2018
Annotation: Článek se zamýšlí nad formální i obsahovou stránkou děl V. Vančury z hlediska významu pro dnešního čtenáře.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 162, 16. 7., příl. Ona Dnes, č. 29, s. 4
Annotation: Divadelní tip na "Rozmarné léto".
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 16, 9. 4., s. 19
Annotation: Referát na inscenace "Rozmarné léto" a "Věra".
Article