By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1-2
Annotation: Zprávy o aktuálním literárním dění v Plzeňském kraji.
Article
22
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 126, 30. 6., s. 24
denikn.cz [online]. -- 19. 6. 2021
Annotation: Článek o dětské literatuře, mj. o knihách "Já, Finis" a "Safíroví ledňáčci a Glutaman".
Article
23
24
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 28. 6. 2021
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka a bio-bibliografická poznámka.
Article
25
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 27. 6. 2021
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
26
online
In: Vaše Literatura [online]. -- 26. 6. 2021
Annotation: Recenze.
Article
27
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 25. 6. 2021
Annotation: Videorecenze uvozena anotací; připojeny bio-bibliografické poznámky.
Article
28
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 145, 24. 6., příl. Café, s. 13
Café. -- 26. 6. 2021
Annotation: Rozhovor s autorkou románu "Listopád" o událostech roku 1989 i její literární tvorbě.
Article
29
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
30
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 3
Annotation: Recenze na románu H. Lundiakové "Co je ti do toho", v němž je dementováno srovnání románu s "Lolitou" V. Nabokova.
Article
31
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 3, 24
Annotation: Recenze na románu H. Lundiakové "Co je ti do toho".
Article
32
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na prózu T. Šímy "Na kole přes Afriku".
Article
33
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 25
Annotation: Recenze na soubor povídek "Ať žije Daur!" P. Šmída.
Article
34
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 14-15
Annotation: Esej o tom, jak se vulgarismy odráží v české literatuře a poezii obzvlášť; zmíněna je antologie textů "Velká kniha o hovně".
Article
35
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: Krátká studie o V. Nezvalovi; text vyšel jako doslov k německému vydání Nezvalovy knihy "Sexuální nocturno".
Article
36
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 23. 6. 2021
Annotation: Komentář P. Viziny odkazující k audiorozhovoru se spisovatelkou Z. Říhovou o jejím románu "Cestou špendlíků nebo jehel".
Article
37
online
In: H7O [online]. -- 23. 6. 2021
Annotation: Životopisný portrét V. Vančury u příležitosti 130. výročí jeho narození.
Article
38
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 13, 23. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
39
40
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 120, 22. 6., s. 14
denikn.cz [online]. -- 21. 6. 2021
Annotation: Recenze.
Article