By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


78901
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 90, 14. 4., s. 3
Annotation: Stručná recenze dvou knih z edice Český román.
Article
78902
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 87, 12. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
78903
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 87, 12. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
78904
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 88, 12. 4., s. 3
Annotation: Recenze románu V. Řezáče.
Article
78905
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 86, 11. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
78906
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 15, 11. 4., s. 5
Annotation: Portrét spisovatelky k 10. výročí jejího úmrtí.
Article
78907
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1946, č. 24, 10. 4., s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
78908
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1946, č. 24, 10. 4., s. 11-12
Annotation: Glosa, mimo jiné zmíněna Čapkova Továrna na absolutno jako jedno z prvních děl tematizujících rozpad atomů.
Article
78909
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1946, č. 24, 10. 4., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
78910
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 83, 7. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
78911
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1946, č. 23, 3. 4., s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
78912
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 78, 2. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
78913
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 79, 2. 4., s. 7
Annotation: Referát o sborníku o díle B. Němcové pro chudé děti.
Article
78914
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 79, 2. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
78915
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 6, duben 1946, s. 282-283
Annotation: Recenze.
Article
78916
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 6, duben 1946, s. 281
Annotation: Recenze.
Article
78917
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 6, duben 1946, s. 281-282
Annotation: Recenze.
Article
78918
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, duben 1946, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
78919
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, duben 1946, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
78920
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, duben 1946, s. 31
Annotation: Recenze.
Article