By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 152, 29. 6., s. B8
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 4-7
Annotation: Polemika s údaji uvedenými v níže zmíněné publikaci P. Chalupy.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 114, 16. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 25, 2012, č. 9, 3. 5., s. 2
Annotation: Anotace.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 285-288
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 7
Annotation: Recenze. M. Kovářík mj. kritizuje autorovy osobní invektivy proti M. C. Putnovi, ÚČL AV ČR, časopisu Česká literatura a J. Kuběnovi.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 54, 3. 3., příl. Víkend, s. 35
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2012, č. 58, březen, s. 6-7
Annotation: Článek doplněný o úryvek z předmluvy V. Helferta k níže zmíněné knize dedikované O. Březinovi a otisk dopisu O. Březiny V. Helfertovi z listopadu...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 81
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 30, 4. 2., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Recenze přepracované verze disertace.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 87-94
Annotation: Recenze; zejm. ke klasifikaci písňových žánrů 17. a 18. století.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 94-101
Annotation: Recenze monografie věnované mýtotvornému a dějinotvornému významu Palackého Dějin kritizuje zejm. teoretická východiska autora knihy.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 101-106
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 107-111
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 111-118
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 122-131
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 24, 28. 1., příl. Víkend, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 24.-30. 1., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 23. 1., s. C9
Annotation: Recenze.
Article