By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 2, s. 40-41
Annotation: Článek shnuje aktivity Městské knihovny Hodonín v rámci celoročního projektu "Ztraceni v čase Petry Braunové".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 24. 3., s. 14
Annotation: Referát o večeru věnovaném románu Točité věty. Průvodní slovo měla B. Činátlová, konal se v Knihovně Václava Havla.
Article
3
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [24], 2014, č. 253, 29. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o besedě (Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka, 29. 10. 2014).
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 234, 8. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o besedě a autogramiádě (Brno, 8. 10. 2013).
Article
5
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 5, 1. 5.
Annotation: Rozhovor s připojenou informací o autorském čtení 15. 5. v rámci akcí StřeDění.
Article
6
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 21, 2012, č. 4
Annotation: Zpráva o projektu "Besedník", jehož cílem je prostřednictvím webových stránek (www.besednik.cz) umožnit zejména školám sjednat si besedu s...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 20, 2011, č. 1
Annotation: Zpráva o spolupráci spisovatelky A. Ježkové s Městskou knihovnou v Kamenici nad Lipou, jejímž cílem je podpora a rozvoj dětského čtenářství.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 20, 2011, č. 1
Annotation: Rozhovor s P. Braunovou o její tvorbě.
Article
9
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 18. 4. 2010
Annotation: Soubor kulturních tipů, na besedu s N. Frankem (19. 4. 2010, Goethe-Institut, Praha), na literární večer s V. Linhartovou (21. 4. 2010, Galerie Monmartre,...
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 7. 10. 2008
Annotation: Zpráva o literárních setkáních s českými spisovatelkami; v Městské knihovně v Praze se postupně představí R. Denemarková, T. Brdečková,...
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 2, 2001, č. 3, březen, s. [1]
Annotation: Komentář k besedě (14. 2. 2001, Městská knihovna v Jičíně).
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 141, 10. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o besedě Marie Majerové s pionýry v Berlíně.
Article
13
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 2, únor, s. 48
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 40, 15. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o chystané přednášce R. Schwarzové "Moje literární počátky a mé styky s Růženou Svobodovou".
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 8, srpen, s. 363-365
Annotation: Reportáž z besedy s M. Majerovou.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 12, 1956, č. 134, 2. 6., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o návštěvě M. Majerové v Berlíně, kde besedovala s dětmi u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 12, 1956, č. 63, 11. 3., s. 7
Annotation: Zpráva informuje o besedě s pionýry, jíž se zúčastnila Marie Majerová a na níž hovořila o svém díle Robinsonka.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 71, 1955, č. 91, 15. 11., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o besedě s J. Glazarovou.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 168, 12. 10., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o besedě s umělkyní.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 71, 1955, č. 28, 9. 4., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article