By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 231, 6. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 40, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 40, 6. 10.
Annotation: Reportáž z literární akce "Ars Poetica Neosolensis" konané v Banské Bystrici (19. 8. 2021). Autor ji uvádí vzpomínkou na své dětství v tomto...
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 217, 18. 9., příl. Svět knihy Praha '21, s. 6
Annotation: Zpráva o zahraničních hostech, kteří navštíví knižní veletrh Svět knihy Praha 2021.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 4
Annotation: Článek o slovenském historikovi V. Čelkovi, který působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Article
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 5
Annotation: Vzpomínka na herce V. Fišara, který byl několik let předsedou Společnosti bratří Čapků a celoživotně se zajímal o česko-slovenské kulturní...
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 20
Novinky.cz [online]. -- 29. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s V. Šikulovou, která se zúčastnila festivalu Měsíc autorského čtení, mj. o česko-slovenských literárních vztazích.
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 167, 22. 7., s. 20
Novinky.cz [online]. -- 25. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s O. Štefánikem o autorském čtení a slovenské literatuře.
Article
7
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 30, 2021, č. 2, 19. 7., s. 1, 5-6
Annotation: Rozhovor se slovenským spisovatelem M. M. Šimečkou o životě v Československu, politice, normalizaci a komunistickém režimu.
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 155, 8. 7., s. 21
Novinky.cz [online]. -- 11. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s organizátorem festivalu Měsíc autorského čtení mj. o vztahu české a slovenské literatury.
Article
9
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 103-117
Annotation: Studie pojednává o českém básníkovi R. Pokorném a jeho aktivitách spojených s podporou česko-slovenské vzájemnosti. Dále se autorka textu...
Article
10
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 24. 5. 2021
Annotation: Rozhovor s P. Minaříkem o festivalu "Měsíc autorského čtení" a o vztahu Čechů ke slovenské literatuře.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 112, 17. 5., s. 9
Annotation: Článek o novém komiksovém románu "Štefánik", který vyjde 1. června.
Article
12
In: 7+7 : povídkový sborník jihočeských a slovenských autorů. -- ISBN 978-80-7608-055-3. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva o mezinárodních aktivitách Jihočeského klubu Obce spisovatelů, zvláště o spolupráci se slovenskými spisovateli a o právě vydávané...
Book Chapter
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 8-9
Annotation: Nepodepsaná zpráva o soutěžní akci v Olomouci, během níž se prezentovali D. Kraus, M. Robert, Y. Shanfeldová a M. Tallo; připojeny ukázky básní,...
Article
14
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 205, 2. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 35, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 35, 2. 9.
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 205, 2. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 35, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 35, 2. 9.
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 29. 6., s. 124-126
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s M. Tallem o básnické tvorbě v době pandemie a o literárním životě a kritice na Slovensku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
18
In: Literární fórum. -- Roč. 18, 2020, č. 1, 20. 5., s. 6
Annotation: Reportáž o setkání členů Jihočeského klubu Obce spisovatelů se slovenskými spisovateli.
Article
19
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 54, 4. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 9, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 9, 4. 3.
Annotation: Rozhovor, mj. o působení P. Žantovského v časopise Melodie, v rozhlase a televizi, jeho spisovatelské a učitelské činnosti.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 3, 6. 1., s. 18
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci hry P. Pavlace "Masaryk/Štefánik", již nastudovalo Městské divadlo Zlín společně s bratislavským Divadlem Aréna...
Article