By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor o české literatuře pohledem polského bohemisty a o Kaczorowského cestě k bohemistice, o středoevropské perspektivě v české literatuře,...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 599-604
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 643.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 151, 30. 6., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 30. 6. 2020
Annotation: Recenze na soubor fejetonů J. Fousky "Pusa na špacír".
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2020, č. 4, duben, s. 39
Annotation: Kritický komentář k úrovni žurnalistiky na serveru Aktuálně.cz na příkladu mylné citace z románu J. Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za...
Article
5
In: Proměny novinářské etiky. -- ISBN 978-80-200-3111-2. -- S. 13-15
Annotation: Předmluva profesora Jiřího Přibáně, člena dozorčí rady Nadace Sekyra Foundation developera a podnikatele Luďka Sekyry, který se v devadesátých...
Book Chapter
6
by Jirků, Jan, 1985-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Monografie zabývající se aktuálními vývojovými trendy v médiích a žurnalistice; s Použitou literaturou (s. 97-101).
Book
7
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 62-70
Annotation: Příspěvek se zabývá prací A. Stankoviče pro oficiální i samizdatové noviny a časopisy (viz rozpis) od osmdesátých let do roku 2001, především...
Book Chapter
8
by Kubíček, Tomáš, 1966-
Published Brno : Host, 2020.
Annotation: Monografie zachycuje vývoj vztahu tradicionalisticky zaměřených autorů první Československé republiky k dobové společnosti, a to na základě...
Book
9
by Rakušanová, Lída, 1947-
Published Praha : Book Dock, 2020.
Annotation: Autobiografie novinářky L. Rakušanové vyprávěná od jejího dětství, přes odchod do emigrace a působení v exilovém Rádiu Svobodná Evropa...
Book
10
In: Svobodná v Evropě. -- ISBN 978-80-88066-23-1. -- S. 266-277
Annotation: Doslov sestávající ze vzpomínek tří autorů na L. Rakušanovou a její práci; rozděleno do tří bloků: "Hlas Ivana Hoffmana", "Hlas Michala Klímy",...
Book Chapter
11
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 74-93
Annotation: Studie mapující Nerudovo redigování časopisu Rodinná kronika.
Book Chapter
12
by Moravec, Václav, 1974-
Published Praha : Academia, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá novinářskou etikou jakou součástí aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů; s uvedenou předmluvou...
Book
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 46
Annotation: Recenze na monografii R. Vaška věnovanou anonymní publicistice T. G. Masaryka z doby jeho prezidentského působení.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 222, 24. 9., s. 9
Annotation: Fotogalerie z akce "Den tisku s Haló novinami", která se uskutečnila 21. 9. v Praze.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o internetovém portálu www.samizdat.sk zpřístupňujícím slovenská samizdatová, především katolicky orientovaná periodika; také obsahuje...
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 172, 27. 7., s. 18
Novinky.cz [online]. -- 12. 8. 2019
Annotation: Recenze na monografii P. Fedlsteina a T. Libánka "Skoro proti všem".
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 6
Annotation: Zpráva o internetových stránkách www.scriptum.cz zpřístupňujících význačná česká exilová a samizdatová periodika.
Article
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 2. 2019
Annotation: Ukázka z monografie Richarda Vaška, která se zabývá literární a žurnalistickou činností T. G. Masaryka; s úvodní poznámkou.
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 2, únor, s. 26-28
Annotation: Článek obsahuje definici bulvárních novin a autorka v něm přibližuje zrod těchto periodik na českém území.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 15, 22. 1., s. 20
iHNed.cz [online]. -- 22. 1. 2019
Annotation: Článek se věnuje dějinám české žurnalistiky a úloze K. F. Rosenmüllera jako vydavatele prvního českojazyčného deníku "Pražských poštovských...
Article