By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 302, 28. 12., s. 9
Annotation: Recenze výboru z české milostné poezie.
Article
2
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 302, 28. 12., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 297, 19. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 27
Annotation: Recenze výstavy a stejnojmenného sborníku.
Article
6
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1996, č. 239, 6. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Scriptum. -- R. 1996, č. 21, prosinec, s. 136-138
Annotation: Čep Jan, Sestra úzkost; Deml Jakub - Referát o divadelním zpracování jejich próz.
Article
8
9
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1996, č. 6, prosinec, s. 109-116
Annotation: Úvahy nad knihami vzpomínek herců a režisérů: Bohdanová, Blanka: "Život jako v pavučince", Brodský, Vlastimil: "Dr(o)bečky z půjčovny duší"...
Article
10
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 280, 29. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 278, 27. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 48, 27. 11., s. 2
Annotation: Komentář k "ostravskému" číslu LtN; k témuž i poznámka: Karfík Vladimír, Pragocentrismus, s. 2, a fejeton: Vaculík Ludvík, Kouzla Ostravy,...
Article
14
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 3, 20. 11., s. 166
Annotation: Anonce formou recenze; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
15
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 11, [16. 11.], s. 7
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 46, 13. 11., s. 1, 8-9
Annotation: Studie k 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí. Též českých překladech jeho děl a o českém surrealismu předválečném i poválečném,...
Article
17
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 40, 1996, č. 219, 8. 11., příl. HN na víkend, č. 45, s. 10
Annotation: Státní cena za literaturu; přehledová stať o její dosavadní historii (udělována od začátku 20. let), s výčtem jejích nositelů; medailonky...
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 42, 6. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 32, 1996, č. 6, listopad/prosinec, s. 45
Annotation: Poznámka k vydání knihy připomínající 75. výročí narození básníka, pedagoga a folkloristy J. K.
Article
20
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 228, 28. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article