By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pomajzlová, Alena, 1955-
Published Praha : NLN, 2021.
Annotation: Monografie věnující se vztahu obrazu a slova a možnostem prolínání těchto dvou oblastí - vizuálního a verbálního způsobu sdělení; autorka...
Book
2
by Srp, Karel, 1958-
Published Praha : Adolf Loos Apartment and Gallery, 2021.
Annotation: Obrazová monografie o vývoji umění J. Štyrského a Toyen v dvacátých letech, zvláště o artificielismu, jeho inspiracích a realizacích (též...
Book
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 283, 5. 12., příl. Orientace, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 49, 30. 11.-6. 12., s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 52
Annotation: Glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3
Annotation: Kritická glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 6, 8. 1., s. 10
Annotation: Komentář k 20. letům 20. století, kdy patřil mezi významné kulturní osobnosti též K. Čapek, a k počínajícím 20. létům 21. století.
Article
8
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 2, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 239-252
Annotation: Studie analyzující slovní zásobu české fantastické prózy a magického realismu v uvedených letech.
Book Chapter
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 28
Annotation: Referát z výstavy věnované umělecké skupině Devětsil.
Article
11
by Čechová, Zdenka, 1926-
Published Tišnov : Sursum, 2020.
Annotation: Autobiografické vzpomínky přibližující atmosféru třicátých a válečných let, viděných očima dítěte a později mladé dívky.
Book
12
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 27, 2020, č. 3/4, s. [591]-[604]
Annotation: Studie o cestách pražských německých a českých spisovatelů a novinářů do periferních oblastí SSSR ve 20. a 30. letech: E. E. Kische, F. C....
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 11. 2019
Annotation: Článek vycházející u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce a Mezinárodního dne studentstva představuje knihy s postavou studenta a studentskou...
Article
15
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 19, 6. 5.
Annotation: Text, jímž sedm literátů v roce 1929 protestovalo proti gottwaldovské radikalizaci na V. sjezdu Komunistické strany Československa.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 2, 18. 2., s. 70-74
Annotation: Článek o situaci knihoven v Praze po vydání knihovnického zákona v roce 1919.
Article
17
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 6, s. 611
Annotation: Anotace.
Article
18
Annotation: Katalog výstavy mapuje osudy představitelů české levicové avantgardy, která postupně odmítla gottwaldovskou komunistickou moc; se Seznamem exponátů...
Book
19
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2019, č. 87, s. 65-67
Annotation: Úryvek ze studie o zobrazení těla a tělesnosti v románu J. Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" a zobrazení umělých lidí...
Article
20