By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 5. 2021
Annotation: Zpráva o plánovaném projektu "Devadesátky", zahrnující film i knihu; připojen videozáznam rozhovoru s J. Fundová.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Úvaha nad literárním vkusem české společnosti před rokem 1989 (především v 60. a 70. letech) a po něm. Autor se zamýšlí zejména nad postavením...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 623-626
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 646.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. IV
Annotation: Glosa o románu M. Viewegha "Výchova dívek v Čechách".
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o situaci české literární kritiky v 90. letech.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. [42]-45
Annotation: Článek shrnuje vývoj české fantastiky od 80. let 20. století do současnosti, již označuje za zlatý věk žánru.
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 6, 8. 1., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 11. 1. 2020
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Sarajevo. -- ISBN 978-80-907325-8-2. -- S. 5-7
Annotation: Předmluva se zabývá společenským kontextem vzniku autorovy knihy a jeho metodou vyprávění.
Book Chapter
9
In: V předsíni dýchal idiot : vybrané šoky 1994-2019. -- ISBN 978-80-7443-376-4. -- S. 13-20
Annotation: Předmluva je osobní vzpomínkou na seznámení a čas strávený s autorem po pražských hospodách.
Book Chapter
10
by Nekolný, Bohumil, 1944-
Published Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2020.
Annotation: Soubor statí, úvah, polemik a příležitostných projevů a dalších příspěvků z let 1985-1992 o divadle a společnosti v čase změn konce komunismu...
Book
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 50
Annotation: Zpráva o vydání románu J. Dotlačila "Až zhasneme"; připojena ukázka.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Dotlačilem o jeho novém románu "Až zhasneme" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
14
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 24. 10. 2019
Annotation: Komentář k rubrice "Kritický metr", která v 90. letech vycházela v časopise Nové knihy a v níž J. Brabec a další literární kritici hodnotili...
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 13, 19. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje vývoji knižního trhu v 90. letech a jeho současné situaci.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 26, 31. 1., příl. Salon, č. 1109, s. 16
Salon. -- 5. 2. 2019
Annotation: Rozhovor Š. Kučery s básníkem J. Strakou o jeho nové knize "Cizí země".
Article
18
In: Chvějící se jehličky příští zimy. -- S. [116]-[117]
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho portrétem (3. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
19
by Fundová, Johana, 1989-
Published Brno : CPress, 2019.
Annotation: Kniha statí a vzpomínek na devadesátá léta 20. století obsahuje mj. i kapitoly věnované tehdejšímu periodickému tisku, televizním seriálům...
Book
20
by Michnik, Adam, 1946-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kniha rozhovorů mezi Václavem Havlem a Adamem Michnikem o demokracii a jejím budování, zahrnuje období od sedmdesátých let až do posledního období...
Book