By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 29, 12. 7., s. 9
Annotation: Článek o povídkách a prózách L. Klímy, které ČRo Vltava uvede v týdnu od 19. 7. 2021. K L. Klímovi se hlásili také představitelé českého...
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 27, 28. 6., s. 8
Annotation: Článek o povídkové tvrobě předchůdců undergroundu E. Bondyho, I. Vodseďálka, H. Krejcarové aj. z 50. let. Povídky těchto autorů uvede ČRo...
Article
3
In: Voknoviny. -- Roč. [7], 2021, květen, č. 26, s. 14-16
Annotation: Medailon filozofa označovaného za "pokračovatele díla Egona Bondyho", zmíněni jeho další duchovní otcové.
Article
4
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 36, 2021, č. 122, jaro, s. 183-189
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 20
Annotation: Recenze na vydání románu E. Bondyho "Severin", který edičně připravil M. Machovec.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 304-313
Annotation: Studie o působení E. Bondyho v Bratislavě a jeho vlivu a zapojení do zdejšího kulturního a uměleckého života. Autor zohledňuje také spisovatelovu...
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 17, 2021, č. 6, s. 54-56
Annotation: Rozhovor s M. Ščurem o překladatelství; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 56).
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 11-31
Annotation: Studie o próze E. Bondyho "Dlouhé ucho", o dopise J. Demla, adresovaném J. Durychovi, ze 7. 10. 1921, o románech J. M. Coetzeeho "Ježíšovo dětství",...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 20
Annotation: Recenze na poslední knihu E. Bondyho "Dlouhé ucho".
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. II
Annotation: Glosa o románu E. Bondyho "Cybercomics".
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 40, 29. 9.-4. 10., s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 9. 2020
Annotation: Komentář M. Szczygiela odkazující na audiorozhovor o českém charakteru a významných osobnostech.
Article
14
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 37, podzim, s. 70-73
Annotation: Recenze; připojen přehled s anotacemi ke třem prozaickým knihám E. Bondyho.
Article
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 188, 13. 8., příl. Salon, č. 1187, s. 16
Salon. -- 20. 8. 2020
Annotation: Rozsáhlá recenze na poslední knihu E. Bondyho "Dlouhé ucho", vydanou posmrtně nakladatelstvím Akropolis.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 177, 31. 7., s. 7
Annotation: Sloupek o próze E. Bondyho "Dlouhé ucho".
Article
17
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 27. 7. 2020
Annotation: Komentář ke skutečnosti, že hudebník J. Čert, jenž se pohyboval v prostředí českého kulturního undergroundu 70. a 80. let (jak to dokládají...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 20. 7., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 29, 2020, č. 2, 8. 7., s. 6
Annotation: Polemika s esejí M. Vodrážky "Strach z odkouzlení dějin" (Revolver Revue 119/2020); důraz je kladen na komplikovanost osobnosti Z. Fišera alias...
Article