By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 165, 19. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 28, s. 2
Annotation: Článek shrnuje celoživotní básnickou tvorbu K. Boušky.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 11, 2006, č. 2, s. 2-11
Annotation: Studie.
Article
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 6, 13. 6., s. 43-49
Annotation: Studie, zabývající se pozicemi a podobami oficiální poezie v období tzv. normalizace. K textu jsou připojeny portréty J. Rybáka, J. Taufera, I....
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 10
Annotation: Nekrolog básníka pohřbeného 22. 12. 2003.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 31-32
Annotation: Nepodepsaná úmrtní oznámení.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 2, 9. 1., s. 2
Annotation: Nekrolog; s otištěním dvou básní K.B.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2004, č. 1, 7. 1., s. 12
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 296, 19. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 81 rok a oznámení data pohřbu 22. 12. v obřadní síni strašnického krematoria.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 20. 3., s. 14-15
Annotation: Komentovaný výběr z korespondence a posudků, který se týká vydání knihy J. S.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 38, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 38, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 2, září, s. 23-24
Annotation: Dva medailony s připojeným výběrem z básní K. Bouška (s. 24-26).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 29, 19. 7., s. 3
Annotation: Medailon k osmdesátinám 17. 7.; s otištěnými básněmi K. Bouška.
Article
14
15
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 1, květen, s. 14-17
Annotation: Zhodnocení názorů, vyslovených mj. M. Černíkem, Š. Vlašínem, J. Jobánkem, J. Stanem, A. Vrbovou, J. Vojtěchem, K. Bouškem, V. Hnízdem, V....
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 10
Annotation: Pokračování seriálu o zhudebněné české literatuře.
Article
17
Published Říčany : Orego, 2002.
Annotation: Sborník - slovník 125 členů Unie (/auto/medailonky, doplněné bibliografií, popř. ukázkou z díla nebo z recenzních ohlasů či vyjádřením...
Book
18
by Brousek, Antonín, 1941-2013
Published Praha : Torst, 1999.
Book
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 47, 26. 2., s. 9
Annotation: Referát o autorském večeru z poezie A. Vrbové (Příprava na třetí tisíciletí) a K. Bouška (Stesk po dobrém slově).
Article
20