By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ptáci z podzemí. -- S. 7
Annotation: Předmluva k básnickému almanachu; - s bio-bibliografickými poznámkami O autorech (s. 110-128).
Book Chapter
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tibi et igni - Tobě a ohni. -- s. 87
Annotation: Doslov; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorce (s. 88).
Book Chapter
4
In: Básníci z podkroví. -- s. [118]-[122]
Annotation: Medailonky autorů a ilustrátorky doprovázející společně vydanou sbírku básní.
Book Chapter
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 39, 30. 9., s. 2
Annotation: Recenze knihy vzpomínek, mj. na S.K. Neumanna a J. Wericha.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 68-69
Annotation: Referát o třetím ročníku s výčtem laureátů.
Article
7
In: 10 000 pozdravů z Kampy. -- s. 9
Annotation: Úvod ke knize vyprávění a vzpomínek (mj. Povídání čtvrté /o Bohu, kanovníkovi, válce, penězích, knihách a Janu Werichovi/, s. 57-75); s...
Book Chapter
8
In: Pošli to dál III. -- s. 5-8
Annotation: Dva úvodní texty (druhý z nich též v dalších 10 jazykových mutacích, s. 9-31) k třetímu svazku stejnojmenného sborníku básní, textů a obrazů...
Book Chapter
9
In: Pošli to dál II. -- s. 5-10
Annotation: Dva úvodní texty (druhý z nich též v dalších 10 jazykových mutacích, s. 11-38) k druhému svazku stejnojmenného sborníku básní, textů a obrazů...
Book Chapter