By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 96, 23. 4., s. 11
Novinky.cz [online]. -- 23. 4. 2012
Annotation: Článek o setkání ctitelů J. Haška u příležitosti stého výročí narození jeho syna Richarda. S fotografií spisovatelova pravnuka Martina Haška...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 16. 2., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor; s připojenou bio-bibliografickou poznámkou Radko Pytlík (* 1928), str. 5.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 4, 15. 2., s. 24-25
Annotation: Rozhovor s překladatelem italské, francouzské, anglické a německé literatury, mj. o popularitě některých českých autorů v Itálii; s připojenou...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 1, leden, s. 11
Annotation: Článek.
Article
5
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 18/19, zima/jaro, s. 4-11
Annotation: Rozhovor se scénáristou, režisérem a dokumentaristou o jeho filmové tvorbě; mj. též o jeho oblíbených literátech. Uvozeno biograficko-bibliografickou...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 812-826
Annotation: Studie s oddíly Idiot jako literární postava; Dva autoři, dva romány, dvě literární postavy; Idiot městský a idiot venkovský: postavy z periferie;...
Article
7
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 22. 9., s. 8-9
Annotation: Oprava se týká omylu, kterého se dopustil J. Rambousek ve stati O Jarmile Haškové a jejím "českolipském" románu pro dívky (Českolipsko literární,...
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 179, 13. 9., příl. Praha, č. 2, s. 32
Praha. -- 13. 9. 2011
Annotation: Glosa k pražským reáliím v níže zmíněné knize J. Haška v rámci cyklu Praga ex libris. Doplněno o otisk úryvku z knihy.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 32, 12. 8., s. 2
Annotation: Článek k 90. výročí 1. vydání prvého dílu románu.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 31, 26. 7., s. 16-17
Annotation: V kapitolce Sláva literární i filmová mj. o filmovém zpracování románu Jan Cimbura a o neuskutečněném záměru režiséra K. Steklého natočit...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 25, 23. 6., s. 1 a 13
Annotation: Mj. o humoru J. Haška a Járy Cimrmana.
Article
13
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 10, 2011, č. 23, 9. 6., s. 4-5
Annotation: Polemika čtenáře s názorem B. Bellové na Švejka v rozhovoru pro Instinkt č. 21.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 10, 11. 5., s. 7
Annotation: Recenze; též obecně o komiksovém zpracování literárních látek.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 89, 15. 4., příl. Víkend, s. 11
Annotation: Reportáž.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 10, 10. 3., s. 64-65
Annotation: Článek.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 49, 28. 2., s. 9
Annotation: Zpráva; první díl vyšel 1. 3. 1921.
Article
18
In: Idylka z pekla. -- 4. s. obálky
Annotation: Medailon autora doprovázející výbor z jeho humorných povídek s tématem víry a náboženství.
Book Chapter
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 8, 2011, č. 16, s. 17-31
Annotation: Studie k toponymní deklinaci jako emblematické figuře děl reflektujících multikulturalitu středoevropského prostoru; s oddíly "Značně početné"...
Article
20
by Tölgyesi, Tamás
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
Annotation: Sborník z uvedené konference (vychází ve třech tematických svazcích); - mj. s uvedeným příspěvkem.
Book