By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 4-6
Annotation: Rozhovor se Z. Fišerem o jeho vztahu (nejen) k dílu E. Bondyho, literárním vlivu F. Halase, V. Nezvala a V. Holana a jeho současné tvorbě; připojena...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 221, 23. 9., s. 7
Annotation: Sloupek o básni F. Halase "Zpěv úzkosti" (ze sbírky "Torzo naděje"), která reagovala na mnichovskou dohodu v září 1938.
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 220, 22. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 38, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 38, 22. 9.
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 209, 9. 9., příl. Café, s. 18
Annotation: Fejeton o divadelní inscenaci "Hadry, kosti, kůže" ve Švandově divadle, která je usouvstažněna s novým dokumentárním filmem "Jan Werich : když...
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 174, 30. 7., příl. Víkend, s. 19-21
Víkend. -- 14. 8. 2021
Annotation: Článek o Kampě a Malé Straně; zmíněny jsou i mnohé osobnosti, které na Kampě žily, mj. J. Werich, V. Holan nebo J. Trnka.
Article
6
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 10. 4. 2021
Annotation: Rozbor básnické sbírky Ch. Baudelaira u příležitosti 200. výročí jeho narození; pozornost je věnována zejm. versologickému rozboru básní...
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 15, 6. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor s romanistou a překladatelem J. Pelánem o překladech poezie Ch. Baudelaira a o Baudelairově básnické sbírce "Květy zla". K rozhovoru je...
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 4. 2021
Annotation: Rozbor básnických skladeb shrnutých do 7. svazku sebraných spisů V. Holana "Příběhy", u příležitosti 41. výročí Holanova úmrtí.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 59, 11. 3., s. 11
Annotation: Sloupek o divadelní inscenaci hry P. Jurdy "Hadry, kosti, kůže" o V. Holanovi a J. Werichovi, již uvádí Švandovo divadlo. Autor se zaměřuje zejména...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 4, 16. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o zahájení programu "Divadlo živě u vás!" na ČT art, které zprostředkuje přímé přenosy divadelních inscenací.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 4, 16. 2., s. 3
Annotation: Glosa k programu "Divadlo živě u vás!" na ČT art, který byl zahájen televizním přenosem divadelní inscenace "Hadry, kosti, kůže" ze Švandova...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 11. 2., s. 61
Annotation: Recenzní glosa televizního přenosu divadelní inscenace "Hadry, kosti, kůže" ze Švandova divadla (premiéra 21. 9. 2019).
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 17, 2021, č. 2, s. 56-57
Annotation: Rozhovor s X. Galmichem o překladatelské činnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 57).
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 26, 16. 12., s. 21
Annotation: Rozhovor s francouzským bohemistou a překladatelem české literatury do francouzštiny X. Galmichem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 14. 12., s. 142-148
Annotation: Esej o četbě a autorových oblíbených knihách; připojena biografická poznámka (s. 148).
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Úvaha nad literárním vkusem české společnosti před rokem 1989 (především v 60. a 70. letech) a po něm. Autor se zamýšlí zejména nad postavením...
Article
18
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 12, 1. 12., příl. kulér, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
19
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 135-141
Annotation: Článek o Patočkově pojetí filozofie literatury.
Article
20
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 265, 13. 11., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 13. 11. 2020
Annotation: Článek o francouzském bohemistovi a překladateli české literatury do francouzštiny X. Galmichovi, jemuž byla udělena cena Premia Bohemica.
Article