By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 1, 29. 1., s. [4]
Annotation: Článek věnovaný pozůstalosti F. Křeliny, resp. deníkům jeho sestřenice A. Bílkové.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 120-123
Annotation: Esej o próze J. Opolského "Povodeň" a o jeho básnické a prozaické tvorbě a jejím literárním a literárněkritickém ohlasu obecně; připojena...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 125, 31. 5., s. 8
Annotation: Nekrolog spisovatele, scenáristy a politického vězně v 50. letech J. Stránského.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 73 (3), s. 23-33
Annotation: Článek o písemnictví a literární minulosti Českého Dubu; připojeny 3 básně.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 94-101
Annotation: Beletrizovaný portrét J. Zahradníčka, který se věnuje období jeho pobytu v pankrácké věznici, kde byl uvězněn spolu s F. Křelinou a J. Knapem,...
Article
6
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Sv. 62, 2017, č. 1/2, s. 47-57
Annotation: Studie se zabývá působením spisovatele F. Křeliny jako učitele, především v Českém Dubu po propuštění z vězení v roce 1960.
Article
7
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 8, 2017, č. 1, s. 41-65
Annotation: Studie o vojenských zahraničních pobytech spisovatele F. Křeliny a jejich odraze ve spisovatelově tvůrčí činnosti. Autorka čerpá jak z úředních...
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 43, 17. 10., s. 10
Annotation: Medailon F. Křeliny, jehož život a dílo přiblíží E. Burget v pořadu ČRo Plus Portréty.
Article
9
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 13. 4. 2016
Annotation: Zpráva o objevení sešitu s básněmi J. Zahradníčka ve věznici v Leopoldově.
Article
10
In: Literka. -- Roč. 10, 2016, č. 3, 13. 3.
Annotation: Zpráva o fondu F. Křeliny v Literárním archivu Památníku písemnictví na Moravě.
Article
11
12
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2015, č. 66, srpen, s. 17
Annotation: Poznámka k otisku básně " Své dceři" J. Zahradníčka (s. 17-18), kterou se nazpaměť naučil jeho spoluvězeň F. Křelina.
Article
13
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 21 (37), 2014, č. 4, prosinec, s. 259-272
Annotation: Článek se věnuje obci Český Dub, mezi osobnostmi spjatými s obcí zmínění i F. Křelina a K. Světlá (s. 267).
Article
14
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 2 (7), 2014, č. [10], říjen, s. 4-7
Annotation: Rozhovor mj. o autorčině dětství mezi spisovateli, lásce k Finsku, literární tvorbě, vydávání knih a pořádání knižního veletrhu v Havlíčkově...
Article
15
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 51, 2014, č. 1, leden/únor, s. 1
Annotation: O letošním ročníku literárního pořadu, věnovaném Václavu Šolcovi, Josefu Knapovi a Františku Křelinovi, o nichž promluvil Vlastislav Hnízdo.
Article
16
In: Kouzelným pomezím Lužických hor. -- s. 5-11
Annotation: Autorův úvod k vlastivědné publikaci; - mj. s kapitolkami o uvedených literátech; - s Literaturou (s. 266-268).
Book Chapter
17
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2014, č. 9, s. 9-11
Annotation: Esej o románu F. Křeliny "Každý své břímě".
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 5-6
Annotation: Životopisný portrét ke 110. výročí narození F. Křeliny.
Article
19
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 4, 4. 12., příl. Literární tradice našeho kraje, s. 24-25
Annotation: Medailon spisovatele F. Křeliny.
Article
20
by Nováková, Ester, 1978-
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie (revidovaná verze disertační práce) obsahuje studie o protektorátních historických románech uvedených autorů; - úvodní a závěrečná...
Book