By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 226, 30. 9., příl. Café, s. 18
Annotation: Fejeton věnovaný historii Divadelního spolku Jedl, mj. jsou zmíněny inscenace věnované osobnostem jako byli B. Reynek, F. Kafka nebo J. Zahradníček).
Article
2
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 187, 27. 9., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 26. 9. 2021
Annotation: Rozhovor s překladatelem T. Jurkovičem o překladání z japonštiny a jeho vztahu k H. Murakamimu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 14).
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 209, 9. 9., s. 20
Annotation: Zpráva o ocenění spisovatelky M. Davouze medailí Artis Bohemiae Amicis, která se zasloužila o vydávání děl K. Poláčka a F. Kafky.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 6-7
Annotation: Esej o životě, literární tvorbě a překladatelské práci B. Grögerové.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 34, 16. 8., s. 27
Annotation: Článek o F. Kafkovi a liblické konferenci z roku 1963 "Franz Kafka". O uvedených tématech promluvil literární kritik R. Kopáč v rozhlasovém pořadu...
Article
6
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 58-63
Annotation: Článek přinášející pohled na rodinu v obraze české literatury od 19. století do současnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 63).
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 3, 17. 6., s. 87-88
Annotation: Článek o pobytu F. Kafky v sanatoriu Bílý jelen.
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 6. 2021
Annotation: Článek o udělení ceny Franze Kafky spisovateli M. Kunderovi.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o zveřejnění textů F. Kafky na webu Izraelské národní knihovny; mj. zmíněn soudní spor, který Izraelská národní knihovna vedla o...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 24, 7. 6., s. 9
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Víkendová příloha", který bude 19. 6. 2021 věnován F. Kafkovi, knize D. Sayera "Praha, hlavní město 20. století...
Article
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 27. 5. 2021
Annotation: Zpráva o zveřejnění pozůstalosti M. Broda, kde se skrývaly i rukopisy F. Kafky.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 11, 26. 5., s. 7
Annotation: Úvaha o jevu, který se začal objevovat ve stále větším počtu recenzí české literatury (nejen) na stránkách internetových časopisů, a sice...
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 11, 25. 5., s. 15
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 11, 25. 5., s. 5
Annotation: Reportáž z festivalu "...příští vlna/next wave" (10.-14. 5. 2021).
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 114, 19. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 20, s. 1-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 20, 19. 5.
Annotation: Esej M. Blahynky z knihy "Glosy k losu Člověka v době prokurátorů: O Člověka Kunderu" reaguje na vyjádření J. Nováka pro časopis Reflex (25/2020),...
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 21, 17. 5., s. 29
Annotation: Článek o pražské německé spisovatelce L. Reinerové, již byl věnován rozhlasový pořad "Večer na téma", který ČRo Vltava vysílal 26. 5....
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 98, 28. 4., s. 13
iDnes.cz [online]. -- 30. 4. 2021
Annotation: Zpráva o připravované divadelní adaptaci Kafkova románu "Amerika".
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 4, 19. 4., s. 149-150
Annotation: Recenze.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 7, 31. 3., s. 8
Annotation: Esej o románu J. Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války", postavě Švejka a recepci románu. Autorka Haškův román srovnává také...
Article