By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 16-17
Annotation: Esej, ve kterém autor rekapituluje proměny názorů na literární kritiku od 80. let 20. století.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 7. 2012
Annotation: Kritická stať o beletristické i teoretické tvorbě D. Hodrové otištěná již v roce 1995 v Kritické příloze Revolver Revue; zde přetištěna...
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 15-21
Annotation: Studie k proměně literárního prostoru po roce 1989, zejm. k níže zmíněným literárním periodikům a dění kolem nich v devadesátých letech...
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 9, [září], s. 6
Annotation: Glosa k článku K. Turka (LN, 15. 8. 2009) o kriticích ze zaniklé KPRR; v rubrice Čítárna novin a časopisů.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 71-75
Annotation: Recenze čtyř knih z edice RR. Autor se zamýšlí nad Kritickou přílohou RR, její orientací a zánikem.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 190, 15. 8., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Recenze; o "tvrdém" jádru kritiků RR a KPRR, "zakladatelích" J. Lopatkovi a A. A. Stankovičovi a o kritické publicistice, mj. Vl. Justa, Jiřího...
Article
8
In: Wagon. -- R. 2008, č. 4, s. 58-62
Annotation: Rozhovor o Revolver Revue s šéfredaktorkou T. Pokornou; mj. o knižní edici RR.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 4, s. 212-214
Annotation: Shrnutí polemiky započaté rozhovorem s T. Pokornou v Lidových novinách 27. 11. 2004 o Kritické Příloze Revolver Revue (Umění skončit a začít...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 12-13
Annotation: O poezii devadesátých let a její reflexi a o bítovském setkání v září 1996.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 4-10
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o P. Janouškovi.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 15. 1., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Reakce na texty P. Nedomy a M. Valáška, resp. J. Chuchmy (MF Dnes 16, č. 6 (8. 1. 2005), s. E-III), které se vyjadřovaly k okolnostem přehledového...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 8. 1., příl. Kavárna, s. E-III
Annotation: Dvojí reakce (P. Nedoma a M. Valášek) na text L. Bartoňové o zanikající Kritické Příloze Revolver Revue (MF Dnes 15, 31. 12. 2004, č. 303, s....
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 303, 31. 12., příl. Kavárna, s. D7
Annotation: O existenci Kritické přílohy Revolver revue a jejím konci.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 28, 7. 7., s. 16
Annotation: Recenze KPRR č. 29, zejména stati R. Krumphanzla Vítr v kapse o knize J. Lukeše.
Article
17
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 126-135
Annotation: Polemická úvaha o úrovni aktuální koncepce Ústavu pro českou literaturu AV ČR v bádání o české literatuře v letech 60. - 80. dvacátého...
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 19, 5. 5., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahová recenze v rubrice Čtenářka časopisů.
Article
19
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 12, 2003, č. 12, 10. 1., s. 5
Annotation: O obsahu KPRR č. 24, Pěší zóny č. 10 a Revue Prostor Zlín č. 1/3.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 163, 16. 7., s. C5
Annotation: Zpráva o vydání 49. čísla RR a 23. č. KPRR s přehledem obsahu.
Article