By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 58, 2014, č. 2, únor, s. 50-51
Annotation: Medailon.
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 19, 23. 1., s. 2
Annotation: Soupis oceněných Cenou města Brna. Z literátů ji získal V. Kudělka.
Article
4
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 1, 2010, č. 3/4, 23. 12., s. 1
Annotation: Recenze publikace "Lyrická setkání. Výbor z překladů Ivana Dorovského ze světové poezie"; připojena báseň B. Mirkulovské.
Article
5
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 54, 2010, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 16, č. 11, s. 11-12
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 9, 2010, č. 3, 8. 2., s. 8
Annotation: Recenze, s podkapitolami: Ivo Andrič; Spisy v češtině.
Article
7
In: Lyrická setkání. -- s. 5-16
Annotation: Medailon překladatele a balkanologa doprovázející výbor z jeho překladů /vesměs jihoslovanských autorů/, vycházející na počest jeho 75. narozenin;...
Book Chapter
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 53, 2009, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 15, č. 2, s. 18
Annotation: Medailon k osmdesátinám.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 1, 3-4
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 41-61
Annotation: Studie o žánru operetního libreta, soustředěná především k produkci v 30. letech 20. století. Kap. Konfigurace postav, Typologie prostředí,...
Article
11
Annotation: S uvedenými příspěvky; s fot. O. B. (proti titulnímu listu), s obr. příl. (s. 142-147), s biograficko-bibliografickými poznámkami O autorech (s....
Book
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 6, červen, příl. Kam, roč. 10, č. 6, s. 5-6
Annotation: Fejeton se vzpomínkou na báseň J.S. Machara.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 47, 25. 2., s. 21
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
14
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 11, 2001, květen, příl. Rozpravy Milíře, s. [1-8]
Annotation: Studie o životopisném dramatu L. Kundery o J. Mahenovi, polemizující s recenzí V. Kudělky (Host [1963 ?], č. 6]; s úvodní poznámkou o 80. narozeninách...
Article
15
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 7, 2000, č. 6, 30. 6., s. 47
Annotation: Recenze, zejména příspěvků V. Kudělky.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 9, 1999, č. 47, 25. 2., s. 11
Annotation: Medailonek.
Article
17
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 8, 1998, č. 15, 6.-12. 4., s. 4
Annotation: Recenze, připomínající též 1. vydání (1982), podepsané V. Kudělkou.
Article
19
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 90, 1998, č. 56, 7. 3., s. 11
Annotation: Recenze; poprvé vyšlo v r. 1981 pod jménem V. Kudělky.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 7/8, s. 189-190
Annotation: Recenze druhého vydání; 1. vyd. vyšlo v r. 1982 pod vypůjčeným jménem V. Kudělky.
Article