By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slánský obzor. -- ISSN 1214-3847. -- Roč. 19, 2011, s. 109-119
Annotation: Biografická studie soustředěná na slánské období života J. Krecara. Mj. o přátelství s A. Breiskym.
Article
2
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 1, 26. 3., s. 20-21
Annotation: Článek o vydavatelské činnosti lounské knihovny.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 5, 31. 1., s. 9
Annotation: Recenze, podrobně zmiňující spolupráci fotografa s E. Julišem.
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 37-41
Annotation: Portrét I. Markvarta.
Article
5
In: Louny. -- s. 7-8
Annotation: Předmluva k vlastivědné publikaci zachycující dějiny města od pravěku do současnosti; v každém z oddílů je věnována kapitola kulturnímu,...
Book Chapter
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 4, 17. 2., s. 6-7
Annotation: Vzpomínkový medailon lounského knihkupce a antikváře O. Mužíčka.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 13, 31. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor s ředitelem Městské knihovny v Lounech a editorem dětských a studentských textů I. M.
Article
8
In: (Ne)čtou, (ne)čtou, (ne)čtou - jdou tou cestou klikatou. -- s. 50-52
Annotation: Doslov k výběru z odpovědí dětí ve věku 9 - 14 let na otázky související s jejich vztahem k literatuře a četbě; sborníček byl vydán u příležitosti...
Book Chapter
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 8, 1998, č. 36, 31. 8.-6. 9., s. 4
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě dětí a publikacích vydávaných ve spolupráci Městské knihovny v Lounech a tamní Základní školy J. A. Komenského.
Article
10
In: Regiz. -- R. 1996, č. 1, s. 6
Annotation: Poznámka k dopisu A. B. : Dapeciová Božena, otištěnému na téže straně; korespondence A. B. z pozůstalosti B. D. je uložena v archivu v Lounech;...
Article
11
In: Regiz. -- R. 1996, č. 3, s. 9-10
Annotation: Životopisná stať o studiích A. B. na obecní reálce v Lounech.
Article
12
In: Regiz. -- R. 1996, č. 1, s. 4-5
Annotation: Recenze regionální monografie s příspěvky: Juliš Emil, Město s horami a řekou; Hlaváček Josef, Lounské duchovno v 60. letech; Roedl Bohumír...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 44, 2. 11., s. 2
Annotation: Referát o výstavě výtvarných prací a experimentální poezie E. J.
Article
14
In: Lounský kraj. -- Roč. 16, 1993, č. 2, s. 7
Annotation: Medailon a bibliografie faráře a historika, autora Dějin města Loun a dalších monografií.
Article
15
In: Lounský kraj. -- Roč. 15, 1992, č. 1, červen, s. 3-4
Annotation: Vydavatelova úvodní poznámka; připojena kopie titulního listu: Vlastivědný sborník okresu Lounského, roč. 1, č. 1, září 1930, na nějž chce...
Article
16
In: Lounský kraj. -- Roč. 15, 1992, č. 1, červen, s. 12
Annotation: Medailon lesníka a regionálního spisovatele, nar. 26. 2. 1860 v myslivně Kubova Huť u Vimperka na Šumavě, žil na Lounsku, zemřel 15. 3. 1925.
Article
17
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 40, 1988, č. 39, 17. 2., s. 5
Annotation: Článek.
Article
18
In: Kulturní měsíčník Louny. -- R. 1983, č. 2, únor, s. 6
Annotation: Otištění dopisu J. V. z 8. 3. 1893, v kterém děkuje za zvolení čestným občanem Loun; k 17. 2.
Article
19
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 25, 1969, č. 74, 28. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor o sepětí díla K. K. s Louny.
Article