By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 43, 25.-31. 10., s. 38-43
Annotation: Článek o K. H. Borovském.
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 246, 23. 10., příl. Orientace, s. [11]-12
Orientace. -- 31. 10. 2021
Annotation: Esej o K. H. Borovském.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 205, 22.-24. 10., příl. Víkend, s. 2-3
Víkend. -- 22. 10. 2021
Annotation: Článek o K. Havlíčku Borovském u příležitosti 200. výročí jeho narození. Autor se soustřeďuje na mýtus, který doprovází postavu Havlíčka...
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 30
Annotation: Esej o K. H. Borovském a jeho roli během revoluce roku 1848.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o K. H. Borovském, který se kriticky stavěl k ideji panslavismu, ale zároveň odmítal Židy a samostatnost Slováků. Autor uvedené faktory...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 26-27
Annotation: Esej o K. H. Borovském a "druhých životech" jeho myšlenkového odkazu.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 40, 27. 9., s. 20
Annotation: Recenze na dramatizaci "Českého románu" O. Scheinpflugové, již uvádí Divadlo na Vinohradech.
Article
8
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 8
Annotation: Projev pronesený při udělení čestného občanství K. Čapkovi v Praze 10. K projevu je připojen komentář P. Vespalce.
Article
9
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 65, 2021, č. 9, září, s. 8-10
Annotation: Článek o vztahu českých prezidentů k Brnu, mj. T. G. Masaryka a V. Havla.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 152, 2. 7., s. 11
Annotation: Portrét V. K. Škracha.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 141, 19. 6., příl. Orientace, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 7
Annotation: Článek o V. Dykovi a jeho vztahu k bratřím Čapkům.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 25.-31. 1., s. 21-22
Annotation: Článek o B. Němcové a o širším kontextu literatury romantismu. Autorka vychází též z tezí D. Turečka, J. Přibáně a T. G. Masaryka.
Article
14
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 9-15
Annotation: Studie sleduje koncepci volného času a nároků na jeho náplň od Aristotela přes Balzaka až k Masarykovi a věnuje se i možnostem zahálky; s anglickým...
Book Chapter
15
by Berglund, Bruce R.
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Monografie vycházející z biografií T. G. Masaryka, J. Plečnika a A. Masarykové sleduje utváření podoby Pražského hradu (a jeho katedrály) v...
Book
16
In: Hrad a katedrála v moderní Praze : touha po posvátnu ve věku skepse. -- ISBN 978-80-200-3173-0. -- S. 389-393
Annotation: Doslov o autorovi knihy a o jeho pohledu na českou historii a kulturu, prostřednictvím uvedených českých spisovatelů je zmíněn i literární kontext.
Book Chapter
17
by Pardubová, Hana, 1928-, Pardubová, Hana, 1928-, Štěpánek, Ladislav
Published Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2021.
Annotation: Kniha obsahuje vzpomínky H. Pardubové na vyprávění jejích příbuzných ze vsetínské rodiny Jarošků o domácnosti T. G. Masaryka a dalších...
Book
18
by Merhaut, Luboš, 1961-
Published Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021.
Annotation: Monografie sledující žánr polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století v jeho různosti, typech i tématech (zejména: diskuse o národní...
Book
19
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 25, 7. 12.
Annotation: Nekrolog publicisty a emigranta po roce 1968 A. J. Liehma; připojen rozhovor s A. J. Liehmem z roku 2001, mj. o společenském, politickém a kulturním...
Article
20
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 139, prosinec, s. [1]-2
Annotation: Článek o osobním životě, publicistické a recenzentské činnosti a o korespondenci K. Čapka v roce 1920, kdy se seznámil též s O. Scheinpflugovou.
Article