By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Úvaha o jazyku, který se pojí s erotikou v literatuře, na základě veršů J. Kainara, P. Hrbáče, P. Krále, J. H. Krchovského nebo T. Mazáče.
Article
2
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na soubor veršů J. Zogaty "Údolí zvonu" zahrnující rozbor básníkovy poetiky.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní T. Mazáče "Kde končí tvé jméno začíná moje amen".
Article
5
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 1, s. 76-77
Annotation: Nekrolog T. Mazáče; připojena biografická poznámka (s. 77).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 10
Annotation: Reportáž o vzpomínkovém večeru "Tichý čtvrtek" v olomoucké čajovně Kratochvíle věnovaném památce básníka T. Mazáče; večerem provázel...
Article
7
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, příl. Poiésis, leden
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Kde končí tvé jméno začíná moje amen. -- S. 76-77
Annotation: Doslov; s Ediční poznámkou (s. 78-79); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (s. 83); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
9
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 24, 2017, č. 2, s. 58-59
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka. Báseň Diptych o mých bývalých dětech je věnována architektu Tomáši Černouškovi.
Article
10
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 24, 2017, č. 2, s. 60-61
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka. Báseň U Jakuba je věnována Tomáši Mazáčovi.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 10, 19. 5., s. 8
Annotation: Básně; báseň Jak se mi daří? je věnována Jaroslavu Brychovi, báseň Po roce Zdeňkovi a Ivě [Kotrlých], báseň Dlouho jsem tady nebyl - za...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 11
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní otištěných pod názvem I druhou tvář (s. 10-11).
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2011, č. 46/47, s. 15
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní (Rozpouštět úzkost) otištěných na s. 14-21.
Article
14
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2011, č. 38, březen/duben, s. 58
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné tematické antologii básní (s. 58-63).
Article
15
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2010, č. 35, září-říjen, s. 40
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné antologii Máchou inspirovaných básní (s. 41-43).
Article
16
In: Moje město. -- S. 7-11
Annotation: Předmluva k antologii chronologicky řazených textů o Kroměříži (popř. s Kroměříží jinak spjatých) obsahuje též bibliografické odkazy...
Book Chapter
17
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 22, červen, s. 27
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u básní otištěných pod názvem Nedopit zůstal jen stesk (s. 26-33).
Article
18
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 8, 2004, č. 31, 13. 12., s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 35, 23.-29. 8., s. 20
Annotation: Recenze básnické antologie, zamýšlené jako pocta J. Ortenovi v roce 85. výročí jeho narození; v rubrice Život a... poezie?
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 91, 17. 4., příl. Salon, č. 314, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article