By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 4-6
Annotation: Rozhovor se Z. Fišerem o jeho vztahu (nejen) k dílu E. Bondyho, literárním vlivu F. Halase, V. Nezvala a V. Holana a jeho současné tvorbě; připojena...
Article
2
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 201, 18. 10., s. 13
Annotation: Fejeton o zobrazení noci v české literatuře.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 222, 24. 9., příl. Víkend, s. 18-20
Annotation: Článek o malířce Toyen; zdůrazněn je její vztahk V. Nezvalovi a umělecké skupině Devětsil.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 36, 30. 8., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: Krátká studie o V. Nezvalovi; text vyšel jako doslov k německému vydání Nezvalovy knihy "Sexuální nocturno".
Article
6
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 144, 23. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 25, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 25, 23. 6.
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 129, 5. 6., příl. Magazín, s. 26-30
Annotation: Článek o životě malířky Toyen, zdůrazněna je její vazba na uměleckou skupinu "Devětsil" a přátelství s J. Seifertem.
Article
9
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 116, 21. 5., příl. Pátek, č. 20, s. 12-16
Lidovky.cz [online]. -- 22. 5. 2021
Annotation: Článek o malířce Toyen a o výstavě "Toyen: Snící rebelka", která probíhá ve Valdštejnské jízdárně.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 21
Annotation: Recenze na monografii M. Charváta "Zázračné křížení" o vztahu V. Nezvala a K. Teiga k technice, médiím a moderní společnosti.
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Eseje; s datací ze 60. let 20. století; esej "O Máchovi" přednesen na Slavíně u hrobu K. H. Máchy 5. 11. 1986.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 15, 6. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor s romanistou a překladatelem J. Pelánem o překladech poezie Ch. Baudelaira a o Baudelairově básnické sbírce "Květy zla". K rozhovoru je...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 677-696
Annotation: Studie analyzuje české pásmové skladby jako specifickou formu epiky, jako alternativní pól české historické avantgardy, a v kontextu dlouhých...
Article
14
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2021, č. 77, březen, s. 17-19
Annotation: Článek o básníkovi J. Kuběnovi.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 2, 20. 1., s. 5
Annotation: Komentář k psaní (publicistických) textů, v němž autor zmiňuje též "Povídky malostranské" J. Nerudy, V. Hálka a V. Nezvala.
Article
16
by Kanda, Roman, 1976-
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2021.
Annotation: Monografie se zabývá českým marxistickým uvažováním o literatuře v kontextu dějin filozofie a společenských teorií a vztahy vymezujícími...
Book
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 174-180
Annotation: Vzpomínka na básníka a grafika S. Dvorského; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 180).
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 145-153
Annotation: Esej o A. Bretonovi a jeho básnické a prozaické tvorbě.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 23. 12. 2020
Annotation: Rozbor básnické sbírky V. Nezvala; autorka poukazuje na možné paralely se současnou společenskou situací.
Article
20
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 11, 19. 11., s. [1]
Annotation: Recenze na monografii M. Charváta "Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval".
Article