By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 92, 19. 4., s. 9
Annotation: Recenze srovnávající tištěnou a internetovou podobu zápisků z cesty.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 10, Recenzní příloha, s. 19-20
Annotation: Soubor glos k básním začínajících autorů na s. 19-20.
Article