By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 255, 4. 11., příl. Café, s. 18
Annotation: Fejeton o písňové tvorbě V. Mišíka, který často zhudebňýje básně, např. F. Gellnera, V. Hraběte, J. Skácela, F. Hrubína a J. Ortena.
Article
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 7, 1. 7., příl. kulér, s. 4
Annotation: Recenze hudebního alba.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
4
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 6, 1. 6., s. 14-18
Annotation: Rozhovor se členy hudební skupiny Zuby nehty o jejich novém albu.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 52
Annotation: Glosa obsahující kulturní tip na zábavu v době koronakrize, vybrání jsou básníci J. Skácel a O. Mikulášek.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 26, 21. 12.
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 10. 9., s. 12
Annotation: Zpráva o letním čísle britského časopisu "Modern Poetry in Translation", v němž byly otištěny básně českých autorů za podpory Českého...
Article
10
11
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 2, 3. 2., s. 33-35
Annotation: Článek přibližuje historii vydávání folklorních alb ve vydavatelství Indies.
Article
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 24, 29. 1., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 28. 1. 2020
Annotation: Recenze na představení J. Nohavici v Divadle Viola.
Article
13
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 171-176
Annotation: Úvaha o kompetencích k recepci poezie (na příkladu studentů dřívějších a dnešních), výpověď o formování autorova vztahu k poezii (se vzpomínkou...
Book Chapter
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 1, s. 78-81
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých autorů jsou zmíněni F. Halas, O. Mikulášek, J. Kainar, J. Skácel, M. Kundera, K. Toman, F. Šrámek, J....
Article
15
In: Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi : přátelé o Janu Lacinovi. -- ISBN 978-80-7323-351-8. -- S. 186-191
Annotation: Vzpomínka na J. Lacinu je věnována především jeho cyklu článků o krajině J. Mahena vydávaném v literárním časopise Milíř, zmíněny jsou...
Book Chapter
16
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2020, č. 27, s. [197]-217
Annotation: Studie o využití postavy Ofélie v české současné poezii a ve srovnání s evropskou expresionistickou poezií, obzvláště německou.
Article
17
In: Ivanu Dorovskému ad honorem : příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc.. -- ISBN 978-80-210-9604-2. -- S. 71-82
Annotation: Studie pojednává o jazykové otázce spjaté s emigrací a životem v exilu a o získané biliterárnosti spisovatelů-emigrantů (především z oblasti...
Book Chapter
18
by Vondrák, Jiří, 1954-
Published Praha : Ritareklama, 2020.
Annotation: Soubor vzpomínkových povídek J. Vondráka, mj. na uvedené spisovatele.
Book
19
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Zpráva o výstavě "Pálavo nádherná..."; zmíněni jsou spisovatelé, kteří se inspirovali tímto krajem, mj. P. Bezruč, J. Tomeček, J. Skácel,...
Article
20
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Krátká reportáž o ukončené výstavě "Skácelové - ke kořenům"; zdůrazněna je básnická tvorba J. Skácela.
Article