By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 2, 21. 1., s. 9
Annotation: Poznámka o literární kritice a interpretacích literárních děl. Jako příklad uveden doslov J. Skaličky v knize Zapadlí vlastenci 1932.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 20, 24. 1., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Medailon k 100. výročí narození 22. 1. poukazující na spjatost autora s expresionismem; s přetištěním jeho epitafu z června 1932.
Article
3
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 5, s. 335-346
Annotation: Sled odborných profilů, vedený od roku 1946 do přítomnosti.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 40, 30. 9., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 89, 2002, č. 3, s. 317-320
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 7, Recenzní příloha, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Múza moravská. -- s. 9-30
Annotation: Editorova předmluva k almanachu-zpěvníku, s původním titulním listem: Múza moravská, v patero odděleních obsahující duchovní, mravní, polní,...
Book Chapter
9
In: Do třetího a čtvrtého pokolení. Díl 2. -- s. 533-534
Annotation: Doslov.
Book Chapter
10
In: Do třetího a čtvrtého pokolení. Díl 1. -- s. 492-493
Annotation: Doslov.
Book Chapter
11
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 41, 1997, květen, příl. Kam, roč. 3, č. 5, s. 11
Annotation: Nekrolog olomouckého bohemisty.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 3
Annotation: Nekrolog literárního historika a kritika J. S.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí olomouckého bohemisty ve věku nedožitých 75 let.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 1, březen, s. 34-35
Annotation: Zprávy o úmrtí českých spisovatelů a literárních vědců.
Article
15
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 8, 1997, č. 47, 25. 2., s. 11
Annotation: Nekrolog bohemisty, olomouckého pedagoga.
Article
16
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 23, 22. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 49, 1997, č. 3, s. 320-321
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 73, 1997, s. 63-64
Annotation: Nekrolog; s bibliografií prací J. S. v sborníku Severní Morava.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 4, 25. 1., s. 4
Annotation: Recenze literárněhistorických statí: Vojtíšková Marie - Durych Václav, Jaroslav Durych a Lužické hory; Wágner Jaromír, Každý den pozdravuji...
Article