By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 459-466
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 65, 2017, č. 1, s. 85-86
Annotation: Recenze monografie, která vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a výstavy "André Breton,...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 88-92
Annotation: Článek se zabývá současnými romány, jejichž autoři jsou literárními vědci, kteří se v nich zabývají tématem stárnutí a stářím. Dále...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 9, září, příl. Biblio, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 8, 13. 8., s. 12-13
Annotation: Anotace beletristických a vědeckých knih.
Article
6
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 62, 2014, č. 6, s. 573-576
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 18, 30. 4., s. 61
Annotation: Glosa k vítězům níže zmíněné soutěže.
Article
8
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 24, 2011, No. 2, Spring, s. 108-135
Annotation: Recenzní studie k níže zmíněné monografii.
Article
9
Annotation: Soubor 41 portrétních rozhovorů o výtvarném umění (s malíři, sochaři, architekty, designéry, teoretiky umění a galeristy, publikovaných převážně...
Book
10
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2010, č. 62, s. 20-22
Annotation: Polemika s koncepcí surrealistické ikonografie v níže zmíněné knize L. Bydžovské a K. Srpa (fragment z delší studie).
Article
11
by Černý, Jiří, 1936 únor 25.-
Published Praha : Galén, 2010.
Annotation: Chronologicky řazený soubor komentářů kulturního, společenského a politického života z let 2001-2008 (přibližně polovina z téměř tří...
Book
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 232, 2. 12., příl. In Magazín, č. 48, s. 8-19
In Magazín. -- 2. 12. 2009
Annotation: Soubor recenzních glos ke knihám vydaným roku 2009, doplněno o biograficko-bibliografické poznámky k autorům glos; s úvodní poznámkou; mimo jiné...
Article
13
14
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 22, 2009, č. 12, 11. 6., s. 1
Annotation: Referát o výstavě a recenze katalogu.
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 102, 2. 5., s. D10
iDnes.cz [online]. -- 2. 5. 2009
Annotation: Referát o výstavě.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 102, 2. 5., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 4. 5. 2009
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 24. 1., s. D10
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2009, č. 2, s. 13-22
Annotation: Referát o níže zmíněné výstavě spojený s recenzí uvedené knihy. Doplněno o přehled životopisných dat K. Teigeho (s. 15-22; převzato z tiskové...
Article
19
by Tippner, Anja, 1963-
Published Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2009.
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 666
Annotation: Referát o níže zmíněném kolokviu uvozující otisk příspěvků níže zmíněných účastníků kolokvia a závěrečné diskuse.
Article