By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 244, 21. 10., s. 7
Annotation: Sloupek o básníkovi O. Wenzlovi, který pocházel z Mělníka a byl členem surrealistické Skupiny Ra, a o jeho básnické tvorbě.
Article
2
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 30. 6., s. 137-141
Annotation: Rozhovor s L. Kunderou o jeho literární a editorské práci.
Article
3
online
In: Párek [online]. -- Roč. 19, 2019, č. 3, březen, s. [1]
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 16. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 3, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 3, 16. 1.
Annotation: Reakce na esej P. Krále o osobnosti a tvorbě O. Wenzla, ve které Král kritizoval Blahynkův komentář ve vydání Wenzlovy poezie z roku 1982.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 15
Annotation: Esej věnovaná dějinám českého surrealismu mezi lety 1938 a 1953.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 17
Annotation: Polemická reakce na článek P. Krále "Oldřich Wenzl nebyl druhý Wolker" (Tvar 19/2018), v níž vzpomíná na své dětství a setkání s Wenzlovou...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19., 15. 11., s. 14-15
Annotation: Esej o osobnosti a tvorbě O. Wenzla, kritika komentáře M. Blahynky ve vydání jeho poezie z roku 1982 ("Veškerá poezie", Mladá fronta), který Wenzlovu...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 39, 24. 9.
Annotation: Báseň ze sbírky "Yehudi Menuhin"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 9. 2017
Annotation: Esej o básnické tvorbě I. Vodseďálka a úryvky z deníku I. Vodseďálka "Jedna věta".
Article
10
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 5, s. 82-88
Annotation: O autorově setkávání se s poezií; s bio-bibliografickou poznámkou v úvodu.
Article
11
In: Podřipský muzejník. -- ISBN 978-80-86924-20-5. -- Roč. 7, 2012, s. 145-156
Annotation: Životopisná studie; připojen též projev Ludvíka Kundery na Zuskově pohřbu.
Article
12
In: Antologie české poezie. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k antologii 180 básníků narozených (vesměs) do r. 1939; ukázky z jejich tvorby jsou uspořádány do 28 oddílů a uvozeny stručnými...
Book Chapter
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 51/52, 19. 12., s. 10-11
Annotation: O objevu kompletního samizdatového sborníku z let 1948/49 v pozůstalosti V. Effenbergera; s úplným výčtem autorů a jejich pseudonymů, mj. E....
Article
14
15
16
by Kundera, Ludvík, 1920-2010
Published Brno : Atlantis, 2005.
Annotation: Soubor vzpomínek, publikovaných původně v brněnském deníku Rovnost: prvních 52 kapitol (21.3.1991-26.3.1992) vyšlo knižně pod názvem Řečiště...
Book
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 274, 25. 11., příl. Salon, č. 394, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; mj. o O. Wenzlovi, Ginsbergovi, beatnících a recitaci poezie.
Article
18
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 19-23
Annotation: Bilanční text, vzniklý v listopadu 1967, otištěný ve francouzském překladu v pařížské revui L'Archibras (č. 6, prosinec 1968), ostře kritický...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 21, 11. 12., s. 10
Annotation: Dodatky k seriálu o zhudebněné literatuře.
Article
20
In: Pegasovo poučení. -- S. 185-196
Annotation: Minihesla zastoupených autorů (s důrazem na bibliografii jejich básnických děl).
Book Chapter